Enighet med Norlandia om ny pensjonsordning

Utdanningsforbundet og Norlandia er enige om ny pensjonsordning som sikrer ansatte i barnehagene hybridpensjon med maksimal sparesats. De er også med i Fellesordningen for AFP.

I hybridpensjonsordningen skal arbeidsgiver på sikt bidra med 5 prosent, mens arbeidstaker skal bidra med 2 prosent. Dette utgjøre til sammen 7 prosent sparing til ansattes tjenestepensjon, noe som er maksimal sparesats i en slik ordning.

I avtalen ligger det også at alle barnehagene i Gnist og Kidsa flyttes fra PBL til Spekter, som er Norlandias arbeidsgiverorganisasjon.

Sikret livsvarig avtalefestet pensjon

Fellesordningen for AFP innføres for alle fra 1. januar 2023, også for ansatte i Gnist og Kidsa. Det gir ansatte i barnehagene i Norlandia en livsvarig avtalefestet pensjon.

Nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, er fornøyd med at medlemmene nå får en mye bedre pensjon. 

- Her har Norlandia strukket seg langt og kommet oss i møte på viktige punkter som gir ansatte en mye bedre pensjon allerede fra neste år. Det er gledelig og noe vi har jobbet hardt for, sier han.

Arbeidsgivers bidrag økes gradvis

Opptrappingen av andelen arbeidsgiver skal bidra med i hybridordningen skjer på denne måten:

  • Fra 1. januar 2023 bidrar arbeidsgiver med 4 prosent og arbeidstaker med 3 prosent
  • Fra 1. august 2023 bidrar arbeidsgiver med 4,5 prosent og arbeidstaker med 2,5 prosent
  • Fra 1. januar 2025 bidrar arbeidsgiver med 5 prosent og arbeidstaker med 2 prosent
  • Hybridpensjon reguleres av lov om tjenestepensjon
  • Hybridpensjon har elementer fra ytelses- og innskuddspensjon. Hybridordningen fungerer på mange måter som en innskuddspensjon, men er en livsvarig og kollektiv ytelse.
  • Du betaler en årlig premie til et pensjonskollektiv, ikke til deg selv og dine arvinger. Når du dør går kapitalen tilbake til de andre medlemmene av forsikringsordningen.
  • Hybriden kan utformes som en innskuddsordning, men da med krav til minste utbetalingstid, og arbeidsgiver er ansvarlig for kostnader i utbetalingsperioden.

- Vi jobber for like pensjonsordninger for ansatte i private barnehager på tvers av hvor barnehagene er organisert. Avtalen med Norlandia, som er organisert hos Spekter, er et nytt skritt på veien mot en god bransjestandard når det gjelder pensjon i private barnehager, sier Skyvulstad.

Se alt om pensjon og AFP her

Andre elementer som er avtalt

Norlandia ønsket å flytte barnehagekjedene Gnist og Kidsa til arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Det betyr at alle barnehagene i disse barnehagekjedene som før var organisert i PBL, fra 1. januar 2023 blir organisert i Spekter. Ansatte vil sikres kompensasjonsordninger i forbindelse med flyttingen.

Utdanningsforbundet har forhandlet sammen med og leverte felles krav med Fagforbundet og Delta.

Se protokoller fra forhandlingene her

Se mer om tariffområdet Spekter her

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder