Lønnsoppgjøret for FUS-barnehager i havn

Etter tre dagers forhandlinger er det enighet i lønnsoppgjøret 2022 for FUS-barnehager. Det ble et økonomisk resultat på linje med barnehagesektoren for øvrig og innføring av Fellesordningen for AFP fra 2024.

– Det har vært konstruktive forhandlinger og vi har fått på plass viktige krav spesielt når det gjelder pensjon, sier en samlet forhandlingsledelse fra arbeidstakerorganisasjonene.

Utdanningsforbundet forhandlet sammen med Fagforbundet og Delta, og arbeidstakersiden er fornøyd med et økonomisk resultat på linje med sammenliknbare virksomheter.

Det store spørsmålet i forkant dreide seg om pensjon – nemlig å få på plass, som i PBL (Private Barnehager Landsforbund), en innføring av Fellesordningen for AFP.

Resultater på pensjon i korte trekk:

  • Fellesordningen innføres fra 1.1.24 for 69-kullet og yngre
  • Lønnskompensasjon videreføres til man kvalifiserer til AFP
  • 68-kullet og eldre beholder tidligpensjons-AFP og lønnskompensasjon

En del ansatte fikk lønnskompensasjon i 2017 i forbindelse med endringene i tjenestepensjonen. Denne lønnskompensasjonen videreføres også for de som får livsvarig AFP, fram til de kvalifiserer til uttak av AFP fra Fellesordningen.

Forbedret ansiennitet for nyansatte

Som i KS (kommunesektoren) og i PBL blir det bedre ansiennitetsbestemmelser enn før. All tidligere arbeidserfaring skal nå regnes med når ansiennieten fastesettes. Dette gjelder fra 1.5.2022, men har ikke tilbakevirkende kraft for de som er ansatt før denne datoen.  

Protokoll fra forhandlingene

Se mer om tariffområdet FUS/Trygge Barnehager

Se mer om lønnsoppgjøret