Vern om uføretrygden

Publisert: 06.05.2022

Følgende resolusjon ble vedtatt på årsmøtet til Utdanningsforbundet Vestvågøy 5.5.22.

Vern om uføretrygden

I løpet av de siste årene er uføretrygden flere ganger blitt utsatt for svekkelser.  Selv om politikerne har brukt arbeidslinja som grunnlag for sine beslutninger, er det beløpet uføretrygdede kan tjene uten at det fører til redusert pensjon, stadig blitt redusert.  Nå er grensen satt til 0,4G.  I forslaget til årets statsbudsjett ble det foreslått å fjerne dette fribeløpet og dermed redusere uføretrygden fra første krone.

Dette ble forsøkt solgt som en fordel for pensjonistene, selv om realiteten er at det bare var tapere, særlig for dem som tjener minst.  Uføretrygd er jo et resultat av begrenset arbeidsevne, og da er det urimelig å forvente at de trygdede skal kunne tjene langt over 100.000 kr ved siden av pensjonen.  En som tjener 0,4G ville eksempelvis etter forslaget komme ut med 21.000 mindre i pensjon.

Slik lå det an mandag 6. desember i fjor.  Dagen etter skulle saken behandles i Stortinget, men da trakk regjeringen forslaget. Pensjonistene slapp med skrekken denne gangen, men dessverre kan vi ikke regne med at forslaget er lagt bort for godt.

En annen sak som også rammer uførepensjonistene i betydelig grad, er levealdersjusteringen av pensjonen.  De kan ikke som arbeidsføre arbeide utover 67 år for å unngå redusert pensjon.  I dag finnes et såkalt «skjermingstillegg» som gir dem som er født før 1954, et tillegg som dekker halvparten av tapet på grunn av levealdersjusteringen.  De som er født senere har ikke et slikt tillegg, for dem vil levealdersjusteringen slå inn for fullt.

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Vestvågøy ber om at Utdanningsforbundet sentralt jobber aktivt for at uførepensjonistene framover skal vernes mot slike endringer som svekker deres kjøpekraft.