Har du vervet et medlem siden 01.08.20 eller har tenkt til å verve en kollega?

Publisert: 09.09.2020

Verv et medlem og bli med i trekningen av hotellopphold og billetter til Vinterlysfestivalen.

Hvorfor bli medlem?

  1. Som medlem har du en tillitsvalgt på arbeidsplassen. Den tillitsvalgte er medlemmenes representant i møte med arbeidsgiver og sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

  2. Medlemskap gir større mulighet til å påvirke arbeidsforholdet ditt.

  3. Det er vi som sitter ved forhandlingsbordet når dine lønns- og arbeidsvilkår skal sikres. Som medlem er du med på å legge kraft bak kravet om likeverdige og gode arbeidsvilkår.

  4. Du får råd og hjelp, om nødvendig fra jurist, i saker som angår arbeidsforholdet ditt.

  5. Du får anledning til å bli med og bygge et engasjerende, sosialt og faglig felleskap.

  6. Utdanningsforbundet organiserer pedagogisk personale på hele utdanningsfeltet. Dette fellesskapet er vår styrke.

  7. Du blir del av et engasjerende felleskap som jobber for å gjøre barnehagen og skolen bedre. Utdanningsforbundet er en sentral premissleverandør i utdanningspolitikken, både lokalt og nasjonalt.

  8. Du får medlemsbladet Utdanning 14 ganger i året. I tillegg får du et abonnement på ett av våre fagtidsskrifter.

  9. Du får mulighet til faglig utvikling gjennom ulike stipendordninger og spennende kurs og konferanser.

  10. Du får tilgang på noen av markedets mest gunstige forsikringer og andre medlemstilbud.

Vervepremier:

1. Det nye medlemmet får en sekk med litt "stæsj" oppi.

2. Både det nye medlemmet og den som har vervet er med på trekingen av overnatting for to på hotell og to billetter til Vinterlysfestivalen.

Send navn, arbeidssted og mobilnummer på deg selv og den eller de du har vervet til post@rana.utdanningsforbundet.no. 

Frist 15.oktober.