Utdanningsforbundets innspill til ekspertgruppen

Utdanningsforbundet har levert innspill til ekspertgruppen som har gitt regjeringen råd om barnehage og skole skal åpnes eller ikke etter påske. Se VG om hva Steffen Handal har uttalt!

Utdanningsforbundet mener skoleåpning over påske vil være krevende
Etter tre uker med digital undervisning varsler medlemmene i Utdanningforbundet at de er slitne. Samtidig er mange lærere skeptiske til å dra tilbake til arbeidsplassene sine på norske skoler.

 

– Mange lærere er redde for at det ikke vil være tilfredsstillende smitteverntiltak på plass før skoler og barnehager eventuelt åpner, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.
Utdanningsforbundet har gitt innspill til ekspertgruppen som er satt ned for å vurdere om skoler og barnehager kan åpne etter påske. Rapporten leveres regjeringen fredag.
8. april kommer regjeringen med sine vurderinger om coronatiltakene som skal gjelde etter påske.
– Har dere frarådet åpning etter påske?
– Vi er ikke spurt om å gi en så konkret tilbakemelding, men summen av de anbefalingene vi har gitt, peker i den retningen, sier Handal.

Skoleåpning: - Vanskelig å se for meg
I notatet til ekspertgruppen har forbundet bedt om at regjeringen varsler i god tid, dersom skoler og barnehager igjen skal åpnes.

– Hvis det tidsrommet blir så trangt, er jeg redd at både elever, foreldre og lærere vil bli så utrygge at de vil ta individuelle valg, istedenfor å ha tillit til myndighetenes beslutninger.
– Vil det være aktuelt å åpne etter påske?
– Jeg har veldig vanskelig å se for meg at vi skal ha nok tid til å forberede oss dersom åpningen blir rett over påske, sier Handal som understreker at forbundet har tillit til at helsemyndighetene fatter kloke beslutninger på vegne av både barn og voksne.

Etterlyser retningslinjer
I notatet til ekspertgruppen har Utdanningsforbundet kommet med innspill til, og bedt om redegjørelse for hvordan smittevernet skal ivaretas i praksis - dersom skoler og barnehager skal åpne helt eller gradvis.
Forbundet etterlyser blant annet retningslinjer over hvor mange barn som kan være i samme rom, hvilken avstand barn og voksne skal holde til hverandre og hvilke rutiner som skal gjelde dersom de oppdager smitte hos elever eller barn.
– Hvordan skal lærere som er i risikogruppen forholde seg? Skal vi ha antibac eller vaske hendene på en annen måte enn ellers? Det er veldig viktig at våre medlemmer kjenner på at situasjonen er så trygg som mulig, sier Handal.

Publisert: 03.04.2020