Har du sett lærerne våre?

Publisert: 17.02.2022

Nå er vår nasjonale kampanje om lærerkrisen i gang Den neste måneden kan du forvente å se mye til Utdanningsforbundets store kampanje for å rette søkelyset mot lærerkrisen. Fra midten av februar og noen uker framover deltar tusenvis av medlemmer og tillitsvalgte over hele landet i Utdanningsforbundets kampanje «Savnet lærer».

Kampanjen skal belyse lærerkrisen og sette rekrutteringsproblemene i sammenheng med lærernes lønnsnivå. Lærere i skoleverket tjener mindre enn alle andre yrkesgrupper med like lang utdanning, både i offentlig og privat sektor.

Til kampanjen er det laget flere «savnet-plakater» som kan henges opp lokalt på kjøpesentre, offentlige oppslagstavler og stolper der dette er lov. I tillegg kan alle lokallag laste ned en savnet-plakat-mal og sette inn egne lærermangeltall for kommunen. 

Kampanjemateriell finner du her (krever innlogging)

Kampanjen spres bredt gjennom avisannonser, store reklameplakater på togstasjoner og i gatebildet, på YouTube og på Facebook og Instagram.

https://www.utdanningsforbundet.no/var-politikk/savnet-larer/