Tiden er kommet for å prioritere de minste

Fylkesleder Thore Johan Nærbøe har i et innlegg i avisen beskrevet viktigheten av å prioritere de minste: Hele innlegget kan leses her på våre nettsider.

18.januar 2023 offentliggjorde regjeringen Støre at de ville tallfeste at minst 60 % av de ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere. Utdanningsforbundet har jobbet for å sette søkelyset på barnehagen og styrking av bemanningen i en årrekke, og det var derfor gledelig at regjerningen gav slike signaler. Veien er imidlertid lang før man kan krysse av i boka for «mission accomplished!»

I dag finnes det to normer som angir voksentettheten i en barnehage. Bemanningsnormen stiller krav om minst en ansatt per barn under tre år og en ansatt per seks barn over tre år. Barnehagelærernormen sier at det skal være minst en pedagogisk leder per sju barn under tre år og minst en pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Et barn regnes som tre år fra 1.august det året de fyller tre år.

Men hva er realiteten?

 • 3 av 10 barnehager oppfyller ikke barnehagelærernormen
 • Det mangler 2579 barnehagelærerårsverk i hele Norge
  • I Innlandet mangler det i overkant av 70 barnehagelærerårsverk
 • I snitt har hver barnehagelærer ansvar for 13,3 barn
 • Kun 16 % av barnehagene oppgir at de har full bemanning i seks timer eller mer
 • Om lag 2 av 10 barnehager har full bemanning mer enn 4-5 timer per dag
 • Over 90 % av de eldste barnehagebarna oppholder seg i snitt mer enn 40 timer per uke i barnehagen

I tillegg til en generell mangel på barnehagelærerkompetanse, er det også et skrikende behov for fagarbeidere. Disse utgjør et svært viktig tilskudd til den totale kompetansen i barnehagen, og våre barnehageledermedlemmer er bekymret for det helhetlige tilbudet som man kan tilby i barna.

Det er med andre ord, foreløpig, langt mellom politiske mål og måloppnåelse. Legger man søkertallene for barnehagelærerutdanning på toppen av dette, kan fremtiden synes mørk for deg som er – eller blir – valgt inn i kommunestyret og skal håndtere pengesekken. Men fortvil ikke, det finnes god hjelp. Og Utdanningsforbundet har allerede løsningen på plass.

Mandag 21.august lanserte vi vår strategi for å styrke barnehagene. Vi vil:

 • Styrke barnehagelærernormen til 1:6(under tre år) og 1:12(over tre år)
 • Sikre alle ordinære barnehager én ekstra barnehagelærer
 • At det utløses ett nytt barnehagelærerårsverk per åtte barnehagelærerårsverk i de større barnehagene

Dette har en samlet prislapp for hele Norge på 5,3 milliarder kroner. En respektabel sum, men absolutt overkommelig. Og ned på kommunenivå er kostnaden langt mindre avskrekkende. For å nå dagens norm pluss styrke bemanningen med en lærer i hver barnehage er eksemplene slik:

 • For Sør-Aurdal blir det en kostnad på 3,5 millioner kroner.
 • For Nord-Fron blir det en kostnad på ca. 6,6 millioner kroner.
 • Ringsaker får en kostnad på ca. 25 millioner kroner.
 • For Folldal blir det en kostnad på ca. 1,5 millioner kroner.

Bryter vi det dermed ned på nivået til den enkelte kommune og barnehage, kreves det for å lykkes kun en politiker med ambisjoner for barnehagen. Tiden er overmoden – det er nå tid for å satse på de minste.