Et rop fra en mamma

«Kjære foreldre og foresatte til barnehagebarn…» Slik starter innlegget til Kristin Henriksen som er delt på barnehage.no og sendt til oss i Utdanningsforbundet Innlandet. Hun er fortvilet over at ikke flere roper over situasjonen i norske barnehager.

Kristin er tobarnsmor, og har et barn i skolen og en ettåring i barnehagen. Innlegget skrev hun etter en morgen hvor hun leverte barnet sitt til en vikar som allerede hadde 8 små barn å ivareta, og hvor det fortsatt ville gå tid før ytterligere en ansatt ville være på plass i barnehagen.

- Jeg klandrer ikke barnehagen til mitt barn. Tvert imot vet jeg at de strekker seg langt, ofte lengre enn langt for at barna skal ha det bra. Jeg ser at mitt barn trives i barnehagen. Allikevel må vi som foreldre rope, og rope høyt. Grensen er nådd, og de ansatte trenger at vi som er foreldre engasjerer oss, sier hun.

Hun mener at situasjonen som hun møtte denne, og andre morgener er lik i mange av landets barnehager.

I min kommune er det gjennomsnittlige sykefraværet i barnehagene på over 13% i 2022. Ferske tall fra Nav viser at det legemeldte sykefraværet i norske barnehager er på totalt 8%. Dette er 63 prosent høyere enn gjennomsnittet for alle sysselsatte.

Kristin Henriksen

- Barnehagene har lang åpningstid, lenger enn hver enkelt ansatt sin arbeidstid. Det er ikke mange timene hver dag som barnehagene faktisk er fullt bemannet. Det må man ta med i betraktningen. Sykefraværet i Norske barnehager er også høyt.  I min kommune er det gjennomsnittlige sykefraværet i barnehagene på over 13% i 2022. Ferske tall fra Nav viser at det legemeldte sykefraværet i norske barnehager er på totalt 8%. Dette er 63 prosent høyere enn gjennomsnittet for alle sysselsatte, sier hun.

De ansatte skal vite at vi ser dem

Hun forteller at målet med innlegget først og fremst handler om at barnehagenes ansatte skal vite at de blir sett, at foreldre forstår situasjonen de som ansatte er satt i, og at de har foreldre med på laget med å forsøke å gjøre noe for å bedre vilkårene.

Dere som står på i landets barnehager er det ikke mulig å få takket nok. Jeg ser dere, jeg vet dere gjør alt i deres makt for å gjøre det beste for mitt barn.

Kristin Henriksen

- Kjære alle barnehageansatte, både styrere, pedagoger, fagarbeidere, assistenter og vikarer, det er ikke dere jeg skal klandre, det er politikerne og regjeringen! Dere som står på i landets barnehager er det ikke mulig å få takket nok. Jeg ser dere, jeg vet dere gjør alt i deres makt for å gjøre det beste for mitt barn. Men nå er grensen nådd, noe må skje!, skriver hun i innlegget.

Hun har registrert det i flere år allerede. Mange snakker om barnehage, bemanning og ressurser. Det er opprettet barnehagebrøl og kampanjer. Det er stadige innlegg på sosiale medier og i aviser som forteller at det ikke er nok voksne på jobb, at det mangler pedagoger og at det ikke er penger til å sette inn vikarer ved sykdom. Selv om stadig flere opplever at de må si i fra, er hun redd lite skjer.

- Mitt barn er ett år og har mange år foran seg som barnehagebarn. Jeg er redd for at endringen ikke kommer i den tiden mitt barn skal leke, lære og utvikle seg i barnehagen. Jeg ønsker meg mer engasjement, mer rop, mer fokus på at det er penger som skal til. Det snakkes varmt om barnehager fra Storting og regjering, men det bevilges ikke nok penger til at det faktisk kan prioriteres på lokale budsjetter. Vi kan ikke basere oss på at barnehagens ansatte skal strekke seg lenger enn langt. Det er ikke bærekraftig, sier hun.

Kritiske røster

Innlegget er publisert på siden til barnehage.no. Her er det mye støtte å hente, men også kritiske røster. Hun blir frustrert over noen av disse.

- Jeg opplever at mange har takket meg, særlig ansatte som jobber i barnehagene. Så er det noen som mener at man må legge bort karrierejaget og være hjemme til barna blir større før de sendes i barnehage. For de fleste av oss er ikke det noen mulighet, og det handler ikke om selvrealisering eller karrierejag heller. Norge trenger småbarnsforeldre i arbeid. Vi må kunne forvente at barnehagen skal være det tilbudet som Lov og rammeplan for barnehager sier at det skal være. Barnehage skal være et godt sted for barn å være, med pedagoger som kan barns utvikling og kan legge til rette for læring. Og barnehagene må være et godt sted å være for de ansatte, sier hun.

Bedre muligheter under covid

Under pandemien var det flere som opplevde en helt annen barnehagehverdag, med mindre grupper og flere voksne på barna. Kristin hadde da sitt eldste barn i barnehagen.

- Det man fikk til i barnehagene under pandemien burde vi lære av. Mange foreldre, og mange ansatte, forteller om at det var en bedre, roligere og mer tilrettelagt barnehagehverdag. Det er et paradoks at det man fikk til i en krisesituasjon og som mange var veldig fornøyd over bare blir kastet på båten etterpå. Tenk om vi kunne lære av de erfaringene som ble gjort da, bevilge nok penger til at det er mulig med noe av det samme nå. Nå har vi erfaringer og vi vet hva som kan gjøres, sier hun.

Tid for de minste

Frode Jevne er konstituert kontaktperson barnehage i Utdanningsforbundet Innlandet. Han er glad for at foreldre og andre som engasjerer seg i og for barnehage roper ut.

- Jeg vil rette en takk til Kristin og andre som setter søkelyset på situasjonen for barn og ansatte i barnehagene våre. Hun har helt rett og er en av mange som forteller oss om det samme. Barnehagelærere har svært høy lojalitet til barn og arbeidsplassen sin og er ikke de som roper mest og høyest i det offentlige rom. De bretter opp ermene og jobber på – og gjør sitt ytterste for at tilbudet som barn og foreldre skal få skal være godt.  Når flere av dem nå sier ifra, bør alle lytte. Jeg er enig med Kristin, det er nok nå. Det må skje en endring, sier Frode.

Utdanningsforbundet har startet kampanjen Tid for de minste. Den handler om å prioritere de minste, med ressurser, med tid og med kompetanse. Utdanningsforbundet Innlandet jobber med tematikken og på storkurs denne uken jobbet alle medlemsgrupper med hvordan saken kan synliggjøres sett fra deres ståsted.

Du kan ikke effektivisere et møte med en to-åring. Du kan ikke effektivisere bleieskift, måltider, eller tur i skogen. Du skal være der og møte barnet her- og nå. Barn skal ha pedagoger som har tid og som ikke drukner i arbeidsoppgaver og krav som gjør dem syke.

Frode Jevne

-  Vi må sørge for at det er tid for de minste. Det er bekymringsfullt at man i en sektor som har slitt med lav bemanning og høyt sykefravær over tid skal bære enda flere kutt. Du kan ikke effektivisere et møte med en to-åring. Du kan ikke effektivisere bleieskift, måltider, eller tur i skogen. Du skal være der og møte barnet her- og nå. Barn skal ha pedagoger som har tid og som ikke drukner i arbeidsoppgaver og krav som gjør dem syke, sier han.

Han håper at flere nå blir med i debatten og diskusjonen om hva barnehagen er og skal være i fremtiden.

- Heldigvis ser vi at flere ytrer seg. Men det må flere stemmer til. For å få til en endring er det viktig at de som har skoen på er de som forteller hva de trenger videre, sier han.