Styre og hovedtillitsvalgte

Sigdal

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Marianne Vatnebryn

Leder

Medlemmer

profileicon

Marianne Aasen

Medlem
profileicon

Anita Bråten Hvila

Medlem
profileicon

Tina Sandstrand

Medlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Marianne Vatnebryn

HTV-KS-K