Medlem i utvalg, råd eller fora?

Når du er medlem i et råd, utvalg eller fora vil du automatisk få tilgang til møtene og beskjedene der når du logger deg på.

Hvert utvalg, råd og fora har en egen side. Noe av denne informasjonen er åpen for alle, for eksempel informasjon om hva det er og hvem som er medlemmer. I tillegg er det laget noe vi kaller enkel publisering som ligger nederst på siden. Denne brukes av møtesekretærer for å kalle inn til møter og legger inn saksdokumenter og referat. Denne synes kun dersom du er innlogget.

Hvem kan se?

Møtene er synlig for de som er medlemmer i utvalget, rådet eller kontaktforumet, ansatte, representantskapet, sentralstyret, fondsstyret, fylkesstyrene, leder og nestleder i PS. Gå inn på utvalget du ønsker å se møtet i. Oversikt over utvalg, råd og fora finner du under Slik er vi bygget opp. 

Varsling

Er du medlem i utvalget, rådet eller et kontaktforum, blir du varslet når møtedokumentene legges ut eller det er endringer i møtet. Dette ser du i form av en rød prikk (ala Facebook) på Aktuelt-knappen. Aktuelt er en samleside over nyheter, beskjeder eller møter for deg.

Bilde av header på Utdanningsforbundets nettsider for innlogget bruker, med rødnese-varsling på Aktuelt.

Under "Hva skjer" på Aktuelt-siden, finner du møtet du skal delta på og åpner det.

Hva skjer.jpg

Noen ganger ønsker du å gå tilbake til møter som har vært. Da går du inn på startsiden til utvalget, rådet eller kontaktfora ditt. Velg Se alle møtene nederst på siden for å se alle møter.

Se alle møter.jpg

På neste side velger du "Vis filter", åpner "Kommende og gjennomførte" og huker av i boksen Gjennomførte. Treffene listes ut automatisk. 

Gjennomførte møter.jpg