Mitt lokallag

Mitt lokallag gir deg oversikt over hvem som sitter i lokallagsstyret, hva som skjer i lokallaget og en oversikt over klubbene i lokallaget.

Fra Mitt lokallag kan du som tillitsvalgt opprette nyheter, sende beskjeder,  administrere styremøter og medlemmene dine. 

Du finner Mitt lokallag i menyen til høyre når du er innlogget på udf.no. Mitt lokallag.jpg

Nyheter

Du kan publisere nyheter. Nyhetene blir synlige på åpne sider. Det vil si at "hele verden", ikke bare medlemmene i ditt lokallag, kan lese dem. 

Sånn oppretter du en nyhet. 

Beskjeder

Du kan lage beskjeder. Beskjedene synes kun for medlemmene i lokallaget og kan snevres inn til bestemte målgrupper innenfor lokallaget.

Sånn oppretter du en beskjed. 

Kurs og møter

Her får du oversikt over kursene som er opprettet i Kursadministrasjonsverktøyet (KAV). Kurs for tillitsvalgte (TV1-kurs) har ikke påmeldingsknapp. Her blir de som skal på kurset kalt inn. 

Tillitsvalgtverktøyet

Har du knappen "Mitt lokallag" i menyen til høyre, har du tilgang til Tillitsvalgtverktøyet. Her finner du lister over medlemmene i lokallaget og kan gjøre endringer på disse.

Brukerveiledning for Tillitsvalgtverktøyet (krever innlogging).

Kursadministrasjon (KAV)

Her kan du opprette medlemsmøter, årsmøter og kalle inn til TV1-kurs. 

Brukerveiledning for Kursadministrasjon - KAV (krever innlogging)

Styremøter

Her legger du inn styremøtene i lokallaget. Lokallagsstyret, inkludert HTV kommune, får varsling på disse. I tillegg har fylkeskontoret og kontrollkomiteen leserettigheter. Møteinnkallingene fungerer som et arkiv, siden både innkallingene og referatene legges inn her på hvert enkelt møte.

Klubbmøter

Lokallagsleder, hovedtillitsvalgte (HTV) og ansatte i lokallagene har lesetilgang til klubbmøtene i sitt lokallag. 

Personvern

Som tillitsvalgt er det viktig at du ivaretar hensynet til personvernet i kontakten din med medlemmer og andre tillitsvalgte. Dette må du vite om personvern som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.