Mitt lokallag

Lokallagsledere, HTVer og de som er ansatte i et lokallag har en knapp som heter "Mitt lokallag". Dette er inngangsveien til lokallaget, hvor de kan opprette nyheter, møter og beskjeder til hele eller målgrupper innenfor lokallaget.

Tillitsvalgtverktøyet 

Har du knappen "Mitt lokallag" på pålogginsmenyen skal du ha tilgang til Tillitsvalgtverktøyet. Her finner du lister over medlemmene i lokallaget og kan gjøre endringer på disse. Informasjon og brukerveiledning om Tillitsvalgtverktøyet finner du her. 

1. Nyheter

Nyheter er synlige for "hele verden", det vil si at du ikke trenger å være innlogget for å se dem.

Møter

Vi skiller mellom to typer møter:

2. Styremøter

- møteinnkallingene kan kun leses av lokallaget/ styret. Disse vil fungere som et arkiv, hvor både innkalling og referat legges inn.

3. Hva skjer/ arrangement

- du velger målgruppe. De kan enten være synlig for alle (trenger ikke å være innlogget for å se dem), alle medlemmene i lokallaget eller kun utvalgte målgrupper.

4. Beskjeder

Beskjeder synes kun for medlemmer i lokallaget og dersom du ligger i riktig målgruppe.

Lesetilgang

Lokallagsleder, HTVer og ansatte i lokallagene har også lesetilgang til klubbmøtene i sitt lokallag.

Personvern

Som tillitsvalgt er det viktig at du ivaretar hensynet til personvernet. Les mer om hvordan du gjør dette.

Hjelpevideoer