Aktuelt

På Aktuelt-siden vil du få oversikt over viktig informasjon for deg, enten fordi du er i en bestemt målgruppe, lokallag eller fylkeslag, eller fordi du har valgt å følge et tema.

For medlemmer kan det være innkalling til klubbmøter eller beskjeder fra din arbeidsplasstillitsvalgte. Det kan i tillegg komme beskjeder fra lokallaget eller fylkeslaget, enten rettet mot deg som medlem i organisasjonsleddet, eller som medlem i en medlemsgruppe. 

Tanken er at den enkelte skal slippe å navigere rundt i løsningen for å oppsøke slike meldinger, men at alle beskjeder som er ment for deg samles under din personlige Aktuelt-knapp.

Dette muliggjøres fordi vi allerede vet hvilket fylkeslag, lokallag, klubb og medlemsgruppe du tilhører.

Dersom du har krysset av for temaer du er interessert i på Min side vil artiklene fra dine tema også dukke opp under denne knappen. Du vil se dem under overskriften Mine tema.

Nye varsler på Aktuelt-siden din ser du ved at det dukker opp en liten rød teller på Aktuelt-knappen.