Slik omfattes barnehagelærerne av streiken

Utdanningsforbundet går ut i streik i kommunesektoren fordi tilbudet til lærerne i skolen ikke var akseptabelt. Men også barnehagelærere vil påvirkes av konflikten.

Onsdag 25. mai stemte Utdanningsforbundets sentralstyre enstemmig nei til meklerens forslag til resultat i KS i årets lønnsoppgjør. Dermed blir det lærerstreik i kommunesektoren fra midten av juni.

Hovedgrunnen til at Utdanningsforbundet går ut i streik er at oppgjøret for undervisningssektoren ikke var godt nok.

Vil handle mye om skole

Lærerne i skolen har over mange år hatt en prosentvis dårligere utvikling enn gjennomsnittet i kommesektoren. Et av kravene til Utdanningsforbundet i årets lønnsoppgjør var at denne utviklingen måtte snus. Men dette var KS ikke villige til å innfri. 

Barnehagelærerne har på sin side ikke har hatt en dårligere lønnsutvikling enn andre i kommunene de siste årene.

Kilde: Det tekniske beregnings- og statistikkutvalget for kommunesektoren (TBSK) og anslag basert på årets forhandlinger.

Den kommende streiken vil derfor bære preg av å være en skolestreik – både i kommunikasjonen rundt streiken og i streikeuttaket.

Fordi Utdanningsforbundet sa nei til riksmeklerens forslag, vil konflikten likevel omfatte også barnehagelærerne.

– Men streikeuttaket vil bli vurdert ut fra hva som er grunnlaget for denne streiken. Det betyr at skolen vil stå sentralt, siden det var tilbudet til lærerne i skolen som ikke var akseptabelt, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal. 

Gir barnehagelærere en reallønnsvekst

Barnehagelærerne i stillinger med krav om 3-årig universitets- og høgskoleutdanning ligger an til et akseptabelt oppgjør i meklerens forslag til løsning.

  • Prosentvis er barnehagelærernes lønnsøkning god sammenliknet med gjennomsnittet for alle grupper. Dette skyldes først og fremst at de med lav ansiennitet og nyutdannede får et tillegg.

  • Begynnerlønnen for barnehagelærere øker med åtte prosent. I tillegg øker lønnen for barnehagelærere med mellom to og fire års ansiennitet med 5,5 prosent.

  • For dem med over fire års ansiennitet øker lønna med mellom 3,2 og 2,7 og prosent.

Les også: Så lite mener KS at lærerne bør få i årets oppgjør

Høyere lønn i starten av karrieren er bra for rekrutteringen til barnehagelæreryrket. Dette er viktig, fordi Norge i dag har store utfordringer med å rekruttere nok barnehagelærere. 

– Det gir et løft for de nyansatte og kan bli et godt rekrutteringstiltak, sier Ann Mari Milo Lorentzen, som sitter sentralstyret i Utdanningsforbundet og leder Kontaktforum barnehage til Utdanningsnytt.

Les også: Her mangler barnehagelærerne

Milo Lorentzen understreker at dette ikke betyr at barnehagelærere har en høy nok lønn.

– Selv om vi kaller resultatet for akseptabelt, er vi opptatt av at lønnsnivået generelt er for lavt for våre barnehagelærere. Vi må fortsette arbeidet for å få lønnsnivået opp, sier hun.

Handler om mer enn lønn

Etter meklingen i årets oppgjør har Steffen Handal påpekt at konflikten med KS også handler om mer enn lønn.

Les også: - KS gjorde oss til lønnstapere i fjor - nå gjør de det igjen

KS har over tid vist seg som en dårlig arbeidsgiver for utdanningsfeltet. Dette er et problem for alle lærergrupper – også for barnehagelærere.