– KS gjorde oss til lønnstapere i fjor – nå gjør de det igjen

Steffen Handal er svært misfornøyd etter resultatet i kommuneoppgjøret. – Hvorfor skal folk ta en femårig grunnskolelærerutdanning når arbeidsgiver konsekvent nedprioriterer våre yrkesgrupper i lønnsoppgjørene, spør Utdanningsforbundets leder.

Tirsdag ble det klart at Utdanningsforbundet ikke kunne godta skissen som ble lagt frem i årets lønnsoppgjør. Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet og Unio kommunes forhandlingsleder, er svært provosert over resultatet.

– KS gjorde oss til lønnstapere i fjor. Nå gjør de det igjen.

– Realiteten er at KS ikke verdsetter lærerne i skoleverket. Vi trenger en arbeidsgiver som tar skolen på alvor. Jeg skjønner dersom dette går kraftig utover motivasjonen til alle landets lærere, sier Handal.

Les Unios sak her: Løsning i kommunen – men Utdanningsforbundet vil si nei

– Hvorfor skal folk velge en femårig grunnskolelærerutdanning?

Utdanningsforbundets leder frykter for konsekvensene.

– Over 20 prosent av de som står i landets klasserom og underviser i dag gjør det uten godkjent lærerutdanning.

– Det er et skremmende høyt tall som KS velger å lukke øynene for, nærmest benekte. Verre kan det bli. Hvorfor skal folk i dag velge å ta en femårig grunnskolelærerutdanning når de får en arbeidsgiver som konsekvent nedprioriterer dem i lønnsoppgjørene?

LES OGSÅ: Her ser du meklerens forslag i årets kommuneoppgjør

Handal mener det er langt mellom liv og lære.

– I festtalene sier KS de er opptatt av lærerne, men i faktisk handling ser vi det stikk motsatte.

Handal: – Konflikten er helt unødvendig

Handal er overrasket over at KS ikke valgte å få med Utdanningsforbundet i årets oppgjør.

– KS har selv aktivt valgt denne konflikten, den burde vært unngått. Det er svært provoserende, og det bør legges merke til. Det hadde vært fullt mulig å finne en løsning for lærerne i skolen innenfor det som ble rammen i årets kommuneoppgjør.

– Til tross for det, og til tross for at TBU-tallene viste at lærerne i fjor bare fikk 2,3 prosent lønnsøkning mens snittet for landet som helhet var på 3,4 prosent, så velger KS igjen å nedprioritere lærerne. Det er kortsiktig, og kan gi store konsekvenser – demotivert lærerstand, flukt fra læreryrket, ytterligere svekket rekruttering. De tar rett og slett ikke sitt arbeidsgiveransvar alvorlig, mener Handal.

Lærenes lønnsutvikling har over tid vært dårligere enn andre kommunal ansatte og sammenlignbare yrker i det private. Etter at Utdanningsforbundet ble flyttet over fra statlig tariffområde til KS i 2004 har lønnsutviklingen vært svak.

– Den tariffpolitiske historien har etter det vært et sørgelig kapittel. Dette kan ikke fortsette, understreker Handal.

Hva tenker politikerne?

Han undrer seg hva landets politikere tenker om KS sin manglende vilje til å prioritere lærerne i lønnsoppgjørene.

– Ulike regjeringer de siste årene har brukt milliarder på videreutdanning og kompetanseheving for lærerne, samtidig som vi har en arbeidsgiver som ikke verdsetter denne kompetansen i tariffoppgjørene. Det henger virkelig ikke på greip!

– Dette er dessuten et dårlig bidrag til den tillitsreformen som regjeringen lanserte i Hurdalplattformen. Det må være veldig vondt for regjeringen å sitte å se på dette. Nå er tilliten mellom lærerne i skolen og kommunenes organisasjon på bunn igjen, sier Handal.

Øvrige Unio-forbund sa ja

Utdanningsforbundet er sterkt misfornøyd med årets oppgjør og stemte blankt til skissen som ble presentert tirsdag. De andre organisasjonene i Unio kommune stemte ja siden skissens profil og innretning traff disse medlemsorganisasjonene bedre.

– Hvorfor stemte ikke Utdanningsforbundets delegasjon nei hvis dere mener skissen er for dårlig for skoleverket?

– Utdanningsforbundet medlemmer i Unios forhandlingsutvalg stemte blankt for å signalisere at dette ikke på noen måte er godt nok for oss. Hadde vi stemt nei ville det ha medført at alle medlemsorganisasjonene i Unio måtte ut i streik. Det var ikke noe de ønsket, og vi har av hensyn til de andre Unio-forbundene akseptert at skissen nå går til behandling i hvert enkelt Unio-forbund, sier Handal.

Han understreker samtidig at det er svært usannsynlig at Utdanningsforbundets sentralstyre vil akseptere resultatet. Stemmer Utdanningsforbundets sentralstyre nei til resultatet, vil det bli lærerstreik. Mer informasjon om dette vil komme senere.

Lektorlaget og Skolenes Landsforbund valgte også ikke å akseptere tirsdagens skisse.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet