Enstemmig nei fra sentralstyret

Sentralstyret i Utdanningsforbundet sa i dag nei til meklerens forslag til resultatet i KS – som ble lagt frem på tirsdag. Dermed blir det streik i kommunal sektor.

Utdanningsforbundet valgte å stemme blankt i Unios forhandlingsutvalg da de tirsdag tok stilling til skissen som ble lagt frem i årets lønnsoppgjør. Dermed ble det sentralstyrets oppgave å bestemme om skissen skulle godkjennes eller ikke. Dette ble diskutert i Utdanningsforbundets sentralstyre på onsdag.

Les hva Steffen Handal sa om årets oppgjør her. 

Det ble i forkant lagt frem et forslag til vedtak som lød som følger: «Sentralstyret godkjenner ikke meklerens forslag vedrørende tariffrevisjonen 2022 for tariffområdet KS.»

Det var liten tvil om hva utfallet ville bli da sentralstyret onsdag diskuterte resultatet i tariffområde KS. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og Utdanningsforbundet sier nei til det resultatet som nå foreligger i kommunal sektor. Det betyr at Utdanningsforbundet vil gå til streik. Dette kan tidligst skje om to uker.

I tillegg til å gjøre vedtak om å ikke anbefale resultatet, vedtok sentralstyret at det opprettes en sentral streikekomité som vil ledes av Steffen Handal. Den øvrige streikekomiteen består av Hege Valås, Terje Skyvulstad, Turid Buan Øfsti og Inger Haraldsen. Alle sitter i Unios forhandlingsutvalg for KS-området.

Vi kommer tilbake senere med informasjon om streiken, streikeuttak, tidspunkter og hva som skjer videre.

PS (oppdatering 3. juni)!

Mange medlemmer, spesielt de som jobber i Bergen, har spurt hva som skjer videre nå, og lurer på om de skal ut i streik før sommerferien. Det er ikke mulig å gi et svar på om de eller andre medlemmer skal ut i streik per i dag – dette vurderes fortløpende.

Det som er formidlet så langt er at 40 lærere og Utdanningsforbundet-medlemmer ved Gimle oppveksttun skole skal ut i streik i førsteuttaket nå før sommerferien. Det vil skje en gang i tiden fra og med 8. til og med 22. juni. Varsel om dette gis til riksmekleren og arbeidsgiver senest fire dager før streikeuttaket iverksettes.

Les også: Så lite mener KS lærerne bør få i årets oppgjør