PBL: Her blir det streik

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta kom ikke til enighet med PBL i mekling. Dermed er det streik i private barnehager fra mandag 17. oktober.

(Saken er endret etter at meklingen ble avsluttet natt til lørdag 15. oktober)

Partene møttes fredag denne uken og det var først og fremst pensjon striden handlet om.

Forhandlingsleder for Utdanningsforbundet på PBL-området og nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, mener PBL nå bryter det som er avtalt i tidligere lønnsoppgjør.

Her er oversikten over hvor det blir streik fra mandag 17. oktober. De som er tatt ut, har fått varsling direkte på sms og epost.

– Protokollen, som ble undertegnet av alle parter, slår fast at alle ansatte i PBL-barnehager skulle meldes inn i Fellesordningen for AFP senest fra januar 2023. Det vil gi en AFP-ordning med et livsvarig tillegg på toppen av tjenestepensjonsordningen, sier han.

Her kan du logge deg inn på Min streikeside (Unios streikeportal). Alle som er tatt ut er varslet via sms og epost.

Med innmelding i Fellesordningen vil ansatte i PBL-barnehager få en like god pensjonsordning som ansatte i både kommunale barnehager, og ansatte i de fleste andre private barnehagene som ikke er medlem i PBL.

– PBL vil også svekke de ansattes pensjonsrettigheter ved å redusere tilskuddet arbeidsgiver betaler inn til pensjonsordningen. De vil dessuten fjerne gode ordninger som er viktige for at våre medlemmer skal kunne stå i arbeid lengst mulig før de går av med pensjon. Det kan vi ikke gå med på, sier Skyvulstad.

Unik finansiering fra det offentlige

Private barnehager får tilskudd til pensjon av det offentlige. Penger mottatt av det offentlige skal gå til det pengene er ment å gå til, og ikke til å dekke andre kostnader eller utbytte på bekostning av de ansattes pensjonsrettigheter.

– Vi mener dagens tilskuddordning til pensjoner er tilstrekkelig, men deler samtidig PBLs syn på at det offentlige skal dekke pensjonene til de ansatte, krone for krone.

– Dette må regjeringen og PBL ordne opp i seg imellom – det skal ikke være de barnehageansatte som skal sitte igjen med svarteper i dette spillet, sier Skyvulstad.

  • PBL vil ikke gi ansatte i PBL-barnehagene en AFP-ordning som gir et livsvarig tillegg på toppen av tjenestepensjonsordningen, selv om dette er avtalt i protokoller, både i 2019, 2020 og 2021. De får dermed en dårligere pensjonsordning enn både ansatte i kommunale barnehager og de fleste som jobber i private barnehagene som ikke er medlem i PBL.
  • Ansatte i PBL-barnehagene må betale en høyere egenandel til pensjonen sin enn de må i andre private og kommunale barnehager. Likevel får de ikke ut en bedre pensjon i den andre enden.
  • For hvert år med utsettelse av innføringen av Fellesordningen med livsvarig AFP vil stadig flere ansatte miste rettigheter til denne ordningen for alltid.
  • Ansatte i PBL-barnehager kan ikke bytte jobb til en kommunal barnehage – eller omvendt – uten å stå i fare for å miste rettigheter knyttet til en livsvarig AFP-ordning.

Ønsker ikke streik, men er klare

Streik er det sterkeste virkemiddelet vi som arbeidstakere har, og en streik vil alltid ramme en uskyldig tredjepart.

– Det beklager vi, og det er noe vi ikke ønsker oss. Men de ansatte kan ikke aksepter en svekkelse av pensjonsvilkårene sine. Vi jobber for å sikre at alle barnehageansatte skal få en anstendig pensjon – også de som jobber i private barnehager, sier Skyvulstad.

Se også denne saken om hvorfor det ble brudd

Se mer om PBL her

Her finner du alt om pensjon

Dersom partene ikke kommer til enighet hos Riksmekleren innen kl. 24:00 natt til lørdag 15. oktober, blir det streik fra mandag morgen 17. oktober for over 500 av Utdanningsforbundets medlemmer i over 100 PBL-barnehager.

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta forhandler og mekler sammen, og kravene er omforent. Til sammen tar forbundene ut over 1.000 ansatte i streik i 10 kommuner.

Se hele listen her

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder

En kort forklaring om pensjon i PBL