Mekling i PBL-oppgjøret i oktober

Riksmekleren har bestemt at partene i PBL-oppgjøret skal møtes til mekling fredag 14. oktober. Dersom man ikke kommer til enighet, kan det bli streik i barnehagene i PBL-området.

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta forhandlet med PBL i slutten av august. Men allerede første dag av forhandlingene ble det brudd

– Løftebrudd å ikke følge opp inngåtte avtaler

Forhandlingsleder for Utdanningsforbundet på PBL-området og nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad, mener det er løftebrudd når PBL ikke vil følge opp det man har vært enige om i protokoller (skriftlige avtaler) fra tidligere forhandlinger.

PBL sier at grunnen er politiske beslutninger

– I forhandlingsverden er protokoller viktig. Kravene våre er i samsvar med tidligere protokoller og på ingen måte ukjente krav for PBL. Det oppleves derfor som et løftebrudd når PBL ikke følger opp det partene har vært enige om over tid, sier han.

I mange år har man hatt intensjon om å oppnå like god pensjon for medlemmer i PBL-området som i offentlige barnehager. Partene har i protokoller fra tidligere forhandlinger blant annet vært enige om at ansatte i PBL fra 1. januar 2023 skulle meldes inn i Fellesordningen for AFP (Avtalefestet pensjon). Det vil sikre ansatte en livsvarig pensjonsutbetaling på toppen av tjenestepensjonen.

Se alt om pensjon og AFP her

– PBL sitt løftebrudd vil svekke våre medlemmers pensjonsordning. I tillegg vil de fjerne gode ordninger som er viktige for at våre medlemmer skal kunne stå i arbeid lengst mulig før de går av med pensjon. Det kan vi ikke gå med på, sier Skyvulstad.

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta mekler samlet når man møtes hos Riksmekleren 14. oktober.

Medlemsmøte i forkant av meklingen

Det blir arrangert digitalt medlemsmøte tirsdag 11. oktober kl. 1800 - 1900. Møtet er for alle Utdanningsforbundets medlemmer som er ansatt i en PBL-barnehage.

Medlemsmøtet arrangeres som et Zoom-webinar, men vil også bli sendt direkte på Utdanningsforbundets nettside. Du velger selv hvordan du vil følge møtet.

Det er plass til 1.000 deltakere på Zoom-webinaret. Her er det anledning til å sende inn spørsmål underveis via Q&A. Om du følger via nettsiden vil du ikke ha samme mulighet - så her er det første mann til mølla.

Innlogging på Zoom (kode: 452246)

Et opptak av møtet blir liggende på nettsiden frem til 14. oktober

 

Dersom PBL ikke følger opp tidligere inngåtte avtaler kan det bety at:

  • Ansatte i PBL-barnehager ikke vil få AFP som gir et livsvarig tillegg på toppen av tjenestepensjonsordningen
  • Ansatte i PBL-barnehager får en dårligere pensjonsordning enn ansatte i kommunale barnehager
  • Ansatte i PBL-barnehager fortsatt må betale en høyere egenandel enn man gjør i andre private eller kommunale barnehager
  • Ansatte i PBL-barnehager ikke får beregnet kompensasjon for det de kan ha tapt ved overgangen til hybridpensjon i 2020
  • For hvert år med utsettelse av innføring av livsvarig AFP i Fellesordningen, vil flere og flere miste rettigheter til livsvarig AFP permanent. (I 2023 gjelder det for de som er født i 1968.)
  • Ansatte i PBL-barnehager ikke kan bytte jobb fra privat til offentlig eller omvendt, uten å komme i fare for å miste rettigheter knytta til en livsvarig AFP-utbetaling

Se mer om tariffområdet PBL

Se mer om lønnsoppgjøret

Partene har forhandlet om pensjon i lang tid. I 2019 ble man enige om innføring av hybridpensjon fra 1.1.20.

Man var samtidig enige om at ny AFP var ett av elementene som skulle forhandles om senere, og dette har partene vært enige om i protokoller både i 2020 og 2021.

Det ble derfor satt i gang et forberedende arbeid i et partssammensatt utvalg som skulle legge grunnlaget for forhandlinger om ny AFP i 2023.

Arbeidet ble ferdigstilt rett i forkant av forhandlingene i 2022.

Sitert

Avbildet: Terje  Skyvulstad
Terje Skyvulstad

1. nestleder