Sentralt pensjonistråd

Pensjonistrådet er rådgivende for sentralstyret i pensjonistspørsmål.

Sentralt pensjonistråd skal være et forum der det drøftes og fremmes saker som gjelder pensjonistenes forhold.

Sentralstyret oppnevner pensjonistrådet og fastsetter pensjonistrådets antall medlemmer

 

Avbildet: Unni E. Hegstad
Unni E. Hegstad

Leder, pensjonistråd

Avbildet: Lars Halvor Astrup
Lars Halvor Astrup

Medlem

Avbildet: Halldis Stenhamar
Halldis Stenhamar

Medlem

Avbildet: Rolv Sæter
Rolv Sæter

Medlem

Avbildet: Ellinor Marie Tande
Ellinor Marie Tande

Medlem

Avbildet: Ingun Bråten Thoresen
Ingun Bråten Thoresen

Medlem

Avbildet: Harald Ludvig Bjørløw
Harald Ludvig Bjørløw

1. varamedlem


Oversikt over ledere av pensjonistråd og styrekontakter i fylkeslagene.

Fylkeskontakter for pensjonister


Sentralstyret oppnevner i hver landsmøteperiode rådgivende sentrale utvalg. I utvalgene sitter medlemmer med spesiell kompetanse og interesse for utvalgets fagområde. Utvalgsmedlemmene skal supplere sentralstyrets samlede faglige og politiske kompetanse. Utvalgene tar opp saker innenfor sitt fagområde og er rådgivende for sentralstyret. Ordningen med utvalg skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen og bidra til at politiske saker ikke bare initieres av sentralt nivå i organisasjonen.

Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora