Sentralt pensjonistråd

Pensjonistrådet er rådgivende for sentralstyret i pensjonistspørsmål. Rådet ledes av Ottar Stordal.

Avbildet: Ottar Stordal
Ottar Stordal

Leder, pensjonistråd

Avbildet: Connie Hamre
Connie Hamre

Vestland

Avbildet: Heidi Simensen
Heidi Simensen

Trøndelag

Avbildet: Ellinor Marie Tande
Ellinor Marie Tande

Troms

Avbildet: Bergit Lisleåsheim Telnes
Bergit Lisleåsheim Telnes

Telemark

Avbildet: Stein Øgrim
Stein Øgrim

Oslo

Sentralstyret oppnevner pensjonistrådet og fastsetter pensjonistrådets antall medlemmer

Sentralt pensjonistråd oppnevnes av sentralstyret i hver landsmøteperiode og er rådgivende for sentralstyret i pensjonistspørsmål. Sentralt pensjonistråd skal drøfte og fremme saker som gjelder pensjonistenes situasjon. Rådet skal behandle saker initiert av sentralstyret eller sekretariatet, i tillegg til selv å ta opp og foreslå videre behandling av saker innenfor egne arbeidsområder.

Oversikt over ledere av pensjonistråd og fylkessstyrekontakter i fylkeslagene.

Fylkeskontakter for pensjonister