Sentralt pensjonistråd

Pensjonistrådet er rådgivende for sentralstyret i pensjonistspørsmål.

Sentralt pensjonistråd skal være et forum der det drøftes og fremmes saker som gjelder pensjonistenes forhold.

Sentralstyret oppnevner pensjonistrådet og fastsetter pensjonistrådets antall medlemmer

 

Avbildet: Harald Ludvig Bjørløw
Harald Ludvig Bjørløw

Leder, pensjonistråd

Avbildet: Lars Halvor Astrup
Lars Halvor Astrup

Rogaland

Avbildet: Halldis Stenhamar
Halldis Stenhamar

Viken

Avbildet: Rolv Sæter
Rolv Sæter

Møre og Romsdal

Avbildet: Ellinor Marie Tande
Ellinor Marie Tande

Troms og Finnmark

Avbildet: Ingun Bråten Thoresen
Ingun Bråten Thoresen

Viken

Avbildet: Unni Elisabeth Hegstad
Unni Elisabeth Hegstad

1. varamedlem

Oversikt over ledere av pensjonistråd og styrekontakter i fylkeslagene.

Fylkeskontakter for pensjonister

Sentralstyret oppnevner i hver landsmøteperiode rådgivende sentrale utvalg. I utvalgene sitter medlemmer med spesiell kompetanse og interesse for utvalgets fagområde. Utvalgsmedlemmene skal supplere sentralstyrets samlede faglige og politiske kompetanse. Utvalgene tar opp saker innenfor sitt fagområde og er rådgivende for sentralstyret. Ordningen med utvalg skal sikre at saker som behandles har aktualitet på alle nivåer i organisasjonen og bidra til at politiske saker ikke bare initieres av sentralt nivå i organisasjonen.

Retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora