Fylkeskontakter for pensjonister

Pensjonistledere og styrekontakter i fylkeslagene.

Utdanningsforbundet Agder: Tlf. 23 13 83 40
Leder: Harald Bjørløw, harald.bjorlow@gmail.com
tlf. 466 64 711


Fylkesstyrekontakt:
Renee Christin Røyneland, renroy@udf.no
tlf. 97 70 80 37

Utdanningsforbundet Vestland: Tlf. 56 12 50 00
Leder: Geir Nordal-Pedersen, geir.n-p@online.no
tlf. 97 07 88 97


Fylkesstyrekontakt:
Heidi Rennestraum, heiren@udf.no 
tlf. 93 80 87 32

 

Utdanningsforbundet Innlandet: Tlf. 23 13 82 50
Leder: Leif Fjeldstad, leif.fjeldstad@bbnett.no
tlf. 473 93 362,

Fylkesstyrekontakt:
Jill Johansen, jiljoh@udf.no 
tlf. 99 79 40 64

Utdanningsforbundet Møre og Romsdal: Tlf. 70 15 28 40
Leder: Anne Marie Bergset, anne.marie.bergset@utdanningsforbundet.no 
tlf. 91 51 58 86  

Fylkesstyrekontakt:
Nils Erling Skarseth, nilska@udf.no 
tlf. 46 76 46 45

Utdanningsforbundet Nordland: Tlf. 75 50 69 00
Leder: Torgeir Pettersen, torgpett@online.no
tlf. 90 92 24 84


Fylkesstyrekontakt:
Trond Hagen, trohag@udf.no 
tlf. 91 73 22 79 

Utdanningsforbundet Oslo: Tlf. 23 13 81 00

Leder seksjon GSK: Unni Eckhardt, 
Tlf. 22 15 42 42 / 90 64 81 64, unnieckhardt@getmail.no

Leder seksjon VGO: Marit Fredheim
Mobil 91 88 26 50,  maritfre@online.no 

 

Utdanningsforbundet Rogaland: Tlf 51 53 79 50
Leder: Bjørn L. Vaaland, bjorn@vaaland.org 
tlf.  950 07 538,   

Fylkesstyrets kontakt:
Margareth Vatne Rønningsen, marron@udf.no
tlf. 51 66 03 59 / 992 96 476

Utdanningsforbundet Troms og Finnmark:  Tlf. 23 13 89 20
Leder: Inger Støreng, istoeren@online.no
tlf. 92 66 65 10

Pensjonistkontakt Troms og Finnmark
Vibeke Moland Robertsen, vibrob@udf.no
tlf. 95 92 13 01 

Utdanningsforbundet Vestfold og Telemark: Tlf. 23 13 83 20
Leder: Oddvar Halleråker, oddvar.halleraker@nenett.no
tlf.  913 29 407

Fylkesstyrekontakt: 
Lars Kristian Waale, lars.kristian.waale@utdanningsforbundet.no
tlf. 932 28 270

Utdanningsforbundet Trøndelag: Tlf. 73 53 84 00
Leder: Jorid Østvik, joridoline@gmail.com
tlf. 92 62 75 18


Utdanningsforbundet Viken: Tlf. 231 38 000

Leder: Sissel Erstad, sierst@online.no
tlf. 47 01 06 07 


Fylkesstyrekontakt:
Betty Anita Solli, betsol@udf.no
tlf. 41 51 96 98