Barnehagedagen 2022: Vennskap - du og jeg

Barnehagedagen 2022 ble arrangert 15. mars. Tema for dagen var barnehagenes arbeid med vennskap og slagordet er: «Vennskap - Du og jeg».