Barnehagedagen

Logo Barnehagedagen

Barnehagedagen 2021

Barnehagedagen 2021 blir arrangert 9. mars. Temaet er klima og miljø, og slagordet er "Små steg for kloden".

Hva er Barnehagedagen?

Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise fram og synliggjøre barnehagens aktiviteter og mangfold.