Barnehagedagen

Årets Barnehagedag

Her kan du lese om Barnehagedagen 2019. Barnehagedagen 2020 arrangeres 10. mars. Tema for dagen er ennå ikke bestemt. Følg med.

Hva er Barnehagedagen?

Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise fram og synliggjøre barnehagens aktiviteter og mangfold.

Tidligere Barnehagedager