Barnehagedagen

Logo av Barnehagedagen 2020.

Årets Barnehagedag

Barnehagedagen 2020 arrangeres 10. mars. Tema for dagen er tilhørighet og slagordet er "Ulike sammen".

Hva er Barnehagedagen?

Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise fram og synliggjøre barnehagens aktiviteter og mangfold.