Barnehagedagen

Årets Barnehagedag

Her kan du lese om årets barnehagedag

Hva er Barnehagedagen?

Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise fram og synliggjøre barnehagens aktiviteter og mangfold.

Tidligere Barnehagedager