Barnehagedagen 2024

Barnehagedagen 2024 ble markert tirsdag 12. mars og slagordet var "Stedet mitt". Kulturarv er tema. Formålet med dagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. (Barnehagedagen 2025 arrangeres tirsdag 11. mars. Vi kommer tilbake med mer)

Som oppvarming til Barnehagedagen inviterte Fagforbundet, Foreldreutvalget for barnehager og Utdanningsforbundet barnehageansatte, foreldre og andre interesserte til kveldsseminar. Her kan du se opptak av seminaret.

I 2024 arrangeres Barnehagedagen tirsdag 12. mars. Markeringen skal bidra til å synliggjøre hvordan barnehagen og ansatte jobber for å gi barn kunnskap om og erfaring med kulturarven i sitt nærmiljø.

Barnehagen er en viktig kulturarena. Det er et sted der barn får kunnskap og erfaring med lokale tradisjoner og muligheten til å oppleve tilhørighet til eget nærmiljø. Derfor er kulturarv valgt som tema for Barnehagedagen 2024. Med slagordet “Stedet mitt” håper vi at barnehager over hele landet vil være med og markere dagen ved å vise fram hvordan man jobber med kulturarv og utforskning av nærmiljøet.

Barnehagen arbeider med nærmiljø og samfunn

Barnehagebarn vokser opp i et mangfold av kulturinntrykk. Barnehageansatte og foreldre har en viktig oppgave med å gi barna gode opplevelser i og rundt nærmiljøet. Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna opplever glede og stolthet over sin egen kulturelle tilhørighet.

En viktig del av barnehagepedagogikken

Barnehagens lokale tilhørighet og aktive bruk av nærmiljøet er en del av den tradisjonelle norske barnehagepedagogikken. Den tar utgangspunkt i at barnehagen er en del av nærmiljøet og at nærmiljøet har betydning for barns liv. Barn blir kjent med den lokale kulturarven på sitt sted gjennom lek og aktiviteter. Det handler om lokal kultur og historie, men også om at de yngste i samfunnet er viktige medspillere i vår felles kultur.

Kulturarv og foreldresamarbeid

Kulturarv og inkludering går hånd i hånd. Foreldre kan for eksempel komme til barnehagen med ønske om å dele av sin kulturarv. Det kan gi inspirasjon og samarbeid i barnehagehverdagen, i tillegg til å gi barn og ansatte forståelse og kunnskap om ulike bakgrunner og kulturer.

Materiell – seminar – nettside

Hold av mandag 11. mars - da blir det kveldsseminar! Påmelding og mer informasjon ligger lenger opp på siden.

Der finner du også nedlastbare plakater og fagartikler om årets tema. På siden her kan du også lese mer om bakgrunnen for Barnehagedagen og se tidligere års temaer.

Utdanningsforbundet sin forskningsportal Utdanningsforskning.no finner du også mange interessante artikler om temaet.

Om Barnehagedagen

Dagen markeres årlig over hele landet for å synliggjøre kvaliteten i barnehagen. Barnehager og kommuner står fritt til å velge aktiviteter. Diskuter gjerne hva som kan gjøres hos dere.

Sett av dagen, dette blir spennende. Lykke til med årets barnehagedag! Hilsen arbeidsgruppa for Barnehagedagen fra Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager.