Vennskap - du og jeg. Om barnehagens arbeid med relasjoner mellom barn

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 14. mars kl. 18:00 - 20:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

14.03.2022

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Hvordan arbeider barnehagene for at barna skal føle seg inkludert og for at vennskap kan utvikles? Som oppvarming til Barnehagedagen inviterer vi barnehageansatte, foreldre og andre interessert til dette nettseminaret. Du kan følge seminaret her: https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2022/barnehagedagen-2022-se-nettseminar-om-vennskap/

Du kan følge seminaret her: https://www.utdanningsforbundet.no/nyheter/2022/barnehagedagen-2022-se-nettseminar-om-vennskap/ 

Hvordan arbeider barnehagene for at barna skal føle seg inkludert og for at vennskap kan utvikles? Som oppvarming til Barnehagedagen inviterer vi barnehageansatte, foreldre og andre interessert til dette nettseminaret. Her vil du blant annet få møte både forskere og en barnehagelærer som kan gi inspirasjon i videre arbeid med gode relasjoner og utvikling av vennskap mellom barn.

Ifølge rammeplanen skal alle barn oppleve å være betydningsfulle for felleskapet og kunne være i positivt samspill med andre barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.

Hvordan arbeider barnehagene for at barna skal føle seg inkludert og for at vennskap kan utvikles? Hvordan involveres barna selv og hvordan involveres foreldrene. Dette er barnehagene invitert til å synliggjøre på Barnehagedagen.

Program
Møteleder: Marianne Fehn, FUB

18.00–18.20
Hilsen fra kunnskapsminister Tonje Brenna

18.20-18.40 Innledninger v/
Leder av FUB, Einar Olav Larsen
Leder av yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, May-Britt Sundal
Leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal

18.40–19.00 Innledninger
«Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl: Utfordringer i barnehagens arbeid med vennskap og relasjoner mellom de yngste barnehagebarna»
Ellen Os, førsteamanuensis, OsloMet

«Voksne skaper vennskap – både i og utenfor barnehagen»
Dina Von Heimburg, universitetslektor, NTNU

19.00-19.10
Pause

19.10-19.30
«Vennskap i barnehagen»
Sondre Bjaberg, pedagogisk leder, Årvollskogen barnehage i Oslo:

19.30–20.00
Samtale mellom innlederne med utgangspunkt i møtedeltakernes kommentarer og spørsmål i chatten
Samtaleleder: Marianne Fehn, FUB