Plakater til årets barnehagedag

Plakatene finnes i to versjoner på seks skriftspråk - bokmål, nynorsk, lulesamisk, nordsamisk sørsamisk og kvensk. Den ene versjonen er original, mens den andre har et tekstfelt der dere kan skrive på egen tekst dersom dere har arrangementer eller lignende.