Slik kan du markere Barnehagedagen

15. mars markeres Barnehagedagen 2022 over hele landet. Her får du tips til hvordan du og din barnehage kan markere dagen.

Barnehagedagen er en årlig markering der man gjennom å velge ut et tema ønsker å synliggjøre hva barna erfarer, lærer og opplever i barnehagen. Tema for dagen er «Vennskap» og slagordet er «Vennskap - Du og jeg». Å skape vennskap og lære barn å beholde venner er viktig for barnet her og nå, og for framtiden.

Slik kan du markere dagen

Pedagogisk leder og foredragsholder i Ilabekken barnehager, Ståle Skagen, har vært med på å makere Barnehagedagen en rekke ganger. Han mener dagen har blitt en viktig markør landet rundt som de aller fleste har hørt om.

– Derfor er denne dagen en gylden mulighet for å feire og glede seg over viktige temaer som det settes søkelys på - sammen med barna, foresatte og ansatte, sier han.

Her er hans beste tips til hvordan barnehager som ønsker å makere dagen kan jobbe med det.

– Vær ute i god tid og planlegg godt, og la Barnehagedagen være på sakslisten til både pedledermøter og avdelings- og basemøter. Sett det på agendaen når brukerråd- og samarbeidsutvalg holder møte, og involvere disse i planleggingsarbeidet. For de som arbeider etter et årshjul kan man la Barnehagedagen få en sentral plass der. Heng opp Barnehagedagen-plakatene i god tid før selve dagen, sier han.

Og Skagen mener det er svært viktig å involvere foresatte.

– Sørg for å profilere dagen ut til foresatte. Foreldregruppene i barnehagene danner et svært bredt nedslagsfelt hva profilering angår. Her finnes ofte mennesker i ulike posisjoner i arbeidslivet, samt mennesker med politisk engasjement både lokalt og sentralt. Her har vi en meget god mulighet for å få formidlet barnehagens pedagogiske ståsted, og vise frem hvordan vi jobber med ulike tematikker, sier han.

  • Vær ute i god tid og planlegg godt, og la Barnehagedagen være på sakslisten til både pedledermøter og avdelings- og basemøter.

  • Sett det på agendaen når brukerråd- og samarbeidsutvalg holder møte, og involvere disse i planleggingsarbeidet.

  • For de som arbeider etter et årshjul kan man la Barnehagedagen få en sentral plass der.

  • Heng opp Barnehagedagen-plakatene i god tid før selve dagen.

Bli med på markeringen!

Barnehagene velger selv hvordan de vil markere Barnehagedagen. På nettsidene våre udf.no/barnehagedagen kommer det nedlastbare plakater, og vi vil legge ut artikler til inspirasjon som omhandler temaet. På nettsidene våre kan du også lese mer om Barnehagedagen, historien og tidligere temaer.

Støttemateriell til rammeplanens arbeid med vennskap finnes på Utdanningsdirektoratet nettside. På forskningsnettstedet Utdanningsforskning finner du også mange interessante artikler om temaet.

Ståle Skagen mener det barna bør ha hedersplass når denne dagen gjennomføres.

– Det er de som er fremtiden, og de vi skal sende videre avgårde i utdanningsforløpet og livet med den riktige og viktige bagasjen i sekken. Derfor er årets tema av ekstra stor betydning. Sterke barnefellesskap!