Håndtere vold i skolen

Lærere blir slått, sparket, lugget, og får gjenstander kastet etter seg. Kunnskap og ferdigheter gir trygghet. Her får du konkrete råd for hvordan du håndterer en truende situasjon.

Kommuner hyrer hjelp for å håndtere vold i skolen

Lærere føler maktesløshet og læreryrket er på topp fem blant utsatte yrker. Seks av ti lærere oppga at de har behov for opplæring i å håndtere truende situasjoner eller voldsepisoder.

Lærerne skal ikke måtte sitte alene igjen med problemet. 
Svein Alnæs, lærer ved Storøya skole i Bærum

Les hele artikkelen

Slik håndterer du en truende situasjon

Det er stor forskjell på om vi snakker til og ovenfra, eller med og nedenfra. Berøring kan være en relasjonsbyggende handling, men det kan også skape uventede agressive reaksjoner. 

Vinkel og holdning: hvordan du står betyr noe, men kroppsspråk må alltid sees i sammenheng med situasjonen.

Les hele artikkelen