Fakta: Omfang av vold og trusler

Ny undersøkelse om vold og trusler (2024) viser at situasjonen har gått fra vondt til verre. Altfor mange lærere opplever vold og trusler på jobb – samtidig som for mange barn ikke får den hjelpen og støtten de trenger. Her finner du de viktigste tallene.

Her kan du lese hele rapporten fra Respons Analyse (2024)

Du finner også en sammenfatning av resultatene fra de to undersøkelsene (2023 og 2024) som omhandler vold og trusler og lærernes arbeidsmiljø i dette faktaarket.

Trusler og trakassering

I 2018 oppga hver tredje lærer i grunnskolen at de hadde opplevd å bli truet eller trakassert en eller flere ganger de siste 12 månedene.

Nå har denne andelen økt til nesten tre av fire.

Fysisk skade og vold

Den samme negative utviklingen har skjedd når det gjelder fysisk skade og vold.

I 2018 hadde hver fjerde lærer opplevd å bli utsatt for fysisk skade eller vold, en eller flere ganger i løpet av det siste året. Denne andelen har økt til nesten halvparten.

Trygt arbeidsmiljø

Sammenlignet med 2018 ser vi en klar tendens til at arbeidsmiljøet ikke oppfattes som like trygt nå som for seks år siden. Heldigvis er det fortsatt et flertall av lærerne som mener arbeidsmiljøet generelt er trygt for dem selv og kollegene. Men det er klart færre nå enn for seks år siden.

I 2018 mente 80 prosent av lærere at arbeidsmiljøet i all hovedsak er trygt. Nå er dette tallet 60 prosent.

Støtteapparat

Altfor mange lærere opplever å stå alene med problemene. Over 70 prosent av lærere etterlyser hjelp for å kunne håndtere slike situasjoner.

Halvparten av de som har stått i en truende situasjon eller en voldsepisode får i liten eller ingen grad hjelp til å håndtere det der og da. Og like mange får heller ikke hjelp til å håndtere episoden i etterkant.

 

Undersøkelse om lærernes arbeidsmiljø med fokus på trusler, trakassering og vold i arbeidshverdagen.

Utført av Resons Analyse for Utdanningsforbundet i samarbeid med NRK. Svarene er samlet inn 13. mars til 5. april 2024.

Undersøkelsen ble sendt ut til et representatuvt utvalg av Utdanningsforbundets medlemmer som er grunnskolelærere. Den ble sendt 4000 medlemmer, 1043 besvarte.

De fleste spørsmålene ble også stilt i en tilsvarende undersøkelse i 2018, noe som gjør det mulig å se utviklingen over tid.