Hvordan registrere hendelser og skader

Å registrere uønskede hendelser (avvik) er viktig for å avdekke, rette opp og forebygge vold og trusler i skoler og barnehager, og dokumentere for å kunne lære. Dette er arbeidsgivers ansvar.

Tillitsvalgt og verneombud må etterspørre avviksrutiner og bidra til å gjøre disse kjent for alle på arbeidsplassen.

Arbeidstaker har plikt til straks å melde fra om avvik eller mangler på arbeidsplassen. Alle hendelser som innebærer brudd på lovverket, blir regnet som avvik.

Alle arbeidsplasser skal ha et system for å melde avvik og disse rutinene skal være kjent for alle på arbeidsplassen.

Det er ikke skaden som er avviket – det er årsaken til skaden som skal registreres som avvik.

Samtidig som avvik meldes, må en registrere skader i tilfelle yrkesskadeerstatning/forsikringer.