Barn og unge med atferd som utfordrer

Se forsker og forfatter Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret presenterer ulike perspektiver knyttet til barn og unge med atferd som utfordrer.

Pål Roland tar opp spørsmålene:

  • Hva kjennetegner slike utfordringer i skolen?
  • Hvilken voksenrolle er den beste i møte med slike utfordringer?
  • Hva kjennetegner den gruppen med de mest alvorlige adferdsvanskene?

Presentasjonen er fra Utdanningsforbundets forskningskafe; en arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for utveksling av erfaringer og faglig kunnskap.