Personforsikringer

For mange er det en selvfølge å forsikre hus, bil og hund. Men hva med deg selv og familien din? Klarer dere huslån og regninger på én lønn, eller lavere inntekt? I Norge har vi offentlige støtteordninger, men prosessene er lange og utbetalingene tilsvarer ikke full lønn. Derfor har vi personforsikringer, som gir trygghet ved langvarig skade eller sykdom.

Uføreforsikring

Kunne du klart deg på en tredjedel av lønnen din? Ville det holdt til nedbetaling av lån, faste utgifter og å opprettholde samme levestandard som i dag? Ingen vet hva fremtiden bringer, men med uføreforsikring står du og familien tryggere økonomisk, hvis du skulle bli arbeidsufør. Les mer om hva uføreforsikringen dekker her.

Livsforsikring

Vi liker gjerne ikke å tenke på det, men døden er en del av livet. Hvis du dør sitter kanskje familien din igjen med boliggjeld og andre utgifter, som de må klare alene. Livsforsikringen er en engangsutbetaling til de etterlatte, som kan bidra til at de kan beholde boligen. På samme måte kan din ektefelle/samboer kjøpe livsforsikring, som bidrar til at du kan beholde boligen i samme situasjon. Les mer om livsforsikringen her.

Barneforsikring

Barns sykdom kan føre til stort økonomisk tap for barnet både nå og i fremtiden, men også økonomisk tap for familien. Med barneforsikringen kan du få erstatning hvis barnet får en kronisk sykdom eller varig skade. Barnet kan også få erstatning hvis det blir arbeidsufør og ikke kan jobbe i fremtiden.

Helsetelefon, en telefontjeneste, og mentale selvhjelpsprogrammer for barn over 16 år er også inkludert. Les mer om barneforsikringen og hva den dekker her.

Kritisk sykdomsforsikring

Med kritisk sykdomsforsikring får du økonomisk drahjelp hvis du blir alvorlig syk. Så kan du konsentrere deg om å ta vare på deg selv, i stedet for å bekymre deg over økonomien. Du velger selv hva du vil bruke utbetalingen på. Enten det er nedbetaling av gjeld, utgifter til hjelp og rehabilitering, behandling som ikke dekkes av det offentlige, eller spesialutstyr og tilrettelegging av hjemmet. Les mer om Kritisk sykdomsforsikring og hva den dekker her.

70+ forsikring

For deg som er over 70 år, har vi forsikringsløsningen 70+. Den inneholder reise-, innbo- og ulykkesforsikring. Helsetelefon er også inkludert. Les mer om forsikringene i løsningen og hva de dekker her.

Flytting av personforsikring fra annet selskap

Personforsikringen er gyldig fra dagen du søker om den, forutsatt at søknaden blir godkjent. Dermed kan du i prinsippet si opp i det andre selskapet samme dag. Da unngår du også å være dobbeltforsikret. Dersom din helsetilstand gjør at du er usikker på om søknaden vil godkjennes, bør du avvente oppsigelse til ny forsikring er godkjent og ligger synlig på Min side. Vær obs på at du må si opp eventuelle forsikringer i annet selskap selv.