Personforsikringer

For mange er det en selvfølge å forsikre hus, bil, innbo og hund. Men hva med deg selv? Og hva med familien din? Klarer dere å betale huslån og regninger på én inntekt, eller på to tredjedeler av inntekten? Hva skjer hvis du blir alvorlig skadet, eller kritisk syk? I Norge har vi offentlige støtteordninger, men prosessene kan være lange og utbetalingene tilsvarer ikke full lønn. Derfor har vi personforsikringer som gir deg og familien økonomisk trygghet ved langvarig skade eller sykdom.

Barneforsikring

Barns sykdom kan føre til stort økonomisk tap for barnet både nå og i fremtiden, men også økonomisk tap for familien. Med barneforsikringen kan du få erstatning hvis barnet får en kronisk sykdom eller varig skade. Barnet kan også få erstatning hvis det blir arbeidsufør og ikke kan jobbe i fremtiden.

Helsetelefon, en døgnåpen telefontjeneste, og mentale selvhjelpsprogrammer for barn over 16 år er også inkludert. Les mer om barneforsikringen og hva den dekker her.

Person 3i1 – tre forsikringer i én, for deg under 40 år

Ingen vet hva fremtiden bringer, og heller ikke hvilke forsikringer du vil trenge. Derfor har vi samlet de tre viktige forsikringene kritisk sykdom-, uføre- og livsforsikring i ett, så får du dekning for det som sjer først. Forsikringen er for deg under 40 år og du tenger ikke å gi opplysninger om helsen din for å kjøpe den. Les mer om personforsikring 3i1, hva den inneholder og dekker her.

Kritisk sykdomsforsikring

Med kritisk sykdomsforsikring får du økonomisk drahjelp hvis du blir alvorlig syk. Så kan du konsentrere deg om å ta vare på deg selv, i stedet for å bekymre deg over økonomien. Du velger selv hva du vil bruke utbetalingen på. Enten det er nedbetaling av gjeld, utgifter til hjelp og rehabilitering, behandling som ikke dekkes av det offentlige, eller spesialutstyr og tilrettelegging av hjemmet. Les mer om Kritisk sykdomsforsikring og hva den dekker her.

Uføreforsikring

Kunne du klart deg på en tredjedel av lønnen din? Ville det holdt til nedbetaling av lån, faste utgifter og å opprettholde samme levestandard som i dag? Ingen vet hva fremtiden bringer, men med uføreforsikring står du og familien tryggere økonomisk, hvis du skulle bli arbeidsufør. Les mer om hva uføreforsikringen dekker her.

Livsforsikring

Vi liker gjerne ikke å tenke på det, men døden er en del av livet. Hvis du dør sitter kanskje familien din igjen med boliggjeld og andre utgifter, som de må klare alene. Livsforsikringen er en engangsutbetaling til de etterlatte, som kan bidra til å beholde boligen. På samme måte kan din ektefelle/samboer kjøpe livsforsikring, som bidrar til at du kan beholde boligen i samme situasjon.

70+ forsikring

For deg som er over 70 år, har vi forsikringsløsningen 70+. Den inneholder reise-, innbo- og ulykkesforsikring, og er billigere enn om du kjøper forsikringene hver for seg. Døgnåpen helsetelefon er også inkludert. Les mer om forsikringene i løsningen og hva de dekker her.