Vurdering av regjeringens Granavolden-plattform i lys av Utdanningsforbundets politikk

Som en følge av at Kristelig Folkeparti gikk inn i regjeringen i januar 2019, har det blitt utarbeidet en ny politisk plattform, den såkalte Granavolden-plattformen. Hvilken betydning har forslagene i plattformen for Utdanningsforbundet?

Last ned Vurdering av regjeringens Granavolden-plattform i lys av Utdanningsforbundets politikk. Ressurshefte 2/2019

Etter at Kristelig Folkeparti (KrF) gikk inn i regjeringen, har denne nå flertall i Stortinget. I stedet for at regjeringen må forhandle med opposisjonen, har forhandlingene blitt flyttet innad i regjeringen. I en så bred koalisjon som den nåværende regjeringen er, må det etableres enighet og finnes kompromisser mellom partiene. Utdanningsforbundet representerer en profesjonskunnskap og en innsikt i hvordan virkeligheten fortoner seg for lærere og ledere som arbeider i barnehage, skole og høyere utdanning. Denne kunnskapen kan og bør brukes for å bidra til å finne løsninger til beste for utdanningsfeltet.

Ressursheftet

Hensikten med dette ressursheftet er å identifisere og vurdere målsettingene i den politiske plattformen til den utvidede regjeringens opp mot Utdanningsforbundets politikk. Disse vurderingene kan brukes som et utgangspunkt for tillitsvalgtes påvirkningsarbeid både lokalt, regionalt og sentralt. Ressursheftet går gjennom barnehage- og skolepolitikken i plattformen, men ser også på hva slags arbeidslivspolitikk og økonomisk politikk regjeringen står for. Ressursheftet inneholder i tillegg en overordnet vurdering av Granavolden-plattformen.

En politisk plattform er en programtekst som skisserer hovedlinjene og hovedprioriteringene for perioden som valget gjelder for. Siden Solberg-regjeringen tiltrådte i oktober 2013, har det blitt lagt fram tre politiske plattformer. Da regjeringen ble utvidet med Venstre i januar 2018, ble Jeløya-plattformen presentert.

Innholdet i denne publikasjonen er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før den blir offentliggjort.