Krav til kompetanse for undervisning i fag

Utdanningsforbundet har høye ambisjoner for skolen og støtter prinsippet om at det innføres krav til relevant kompetanse for å undervise i fag. Men vi støtter ikke at disse kravene skal ha tilbakevirkende kraft.

Da forslaget om å endre opplæringslovens § 10-2 og innføre nye krav til kompetanse for lærere som allerede har godkjent lærerutdanning var på høring i 2015, pekte vi på at en slik lovendring ville få en rekke negative konsekvenser, både for elever og lærere.

Vårt standpunkt var at unntaksbestemmelsen i loven for lærerne som allerede hadde fullført lærerutdanning og arbeidet i skolen, måtte videreføres. Samtidig pekte vi på nødvendigheten av en sterk satsing på videreutdanning for å gjøre det mulig for alle lærere å oppfylle kravene til kompetanse uten å bli stemplet som ukvalifiserte.