Vil innføre krav om lærerutdanning

– Dette er en stor seier, sier Steffen Handal om at regjeringen nå foreslår å lovfeste krav om lærerutdanning.

Tidligere i høst varslet regjeringen at de ville innføre krav om lærerutdanning ved ansettelse, som en del av den nye opplæringsloven. I forslaget, som Kunnskapsdepartementet i dag sender ut på høring, ligger det nå er slikt krav.  

– Dette har vi fått til sammen med regjeringa og KS, sier Handal. Vi har blitt enige om at det skal være tydelig formulert i opplæringsloven at lærere som skal tilsettes i skolen skal ha en lærerutdanning, leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Ny formulering:  

Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at dei som blir tilsett i lærarstilling, har relevant lærarutdanning seinast når dei tar til i stillinga.  

Tidligere formulering i lovforslaget:

Den som skal tilsetjast i undervisningsstilling i grunnskolen og i den vidaregåande skolen, skal ha relevant fagleg og pedagogisk kompetanse.

Høringsfristen på forslaget er 5. januar, og departementet tar sikte på at de foreslåtte regelendringene kan tre i kraft i august 2024, samtidig som ny opplæringslov med forskrifter trer i kraft.

– Dette vil løfte betydningen av lærerutdanningene, og kunne bidra til økt rekruttering til lærerutdanningene og til læreryrket, sier Handal. 

I skolen mangler nesten én av fem lærerårsverk en lærerutdanning per i dag.

– Viktigst for elevene

Dette er en stor seier for elevene. Med dette lovkravet er de sikret en bedre opplæring, mener Handal.

– Ulike elever lærer ulikt. En lærer med lærerutdanning har en mer solid verktøykasse, som gjør at de kan bruke ulike metoder og tilnærminger for at eleven skal lære best mulig.

– I tillegg til å kunne faget ditt, skal lærere motivere, skape gode klassemiljøer, gi tilbakemeldinger, sette karakter og fange opp de elevene som strever litt ekstra.

– Det ligger også en viktig innstramming i det nye forslaget, ettersom regjeringen nå legger til grunn at pedagogisk erfaring ikke lenger kan erstatte pedagogisk utdanning ved ansettelse i lærerstilling. Dette er en viktig seier, sier Handal.