Vil sikre elevene lærerutdannede lærere: – Gir elevene en bedre skolehverdag

Regjeringen vil lovfeste at alle som ansettes som lærere skal ha lærerutdanning. – Dette vil gi norske elever en bedre skole, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

– Dette har vi jobbet for! Vi er veldig glade for at regjeringen nå ønsker å gjøre det tydelig i opplæringsloven at du skal ha lærerutdanning for å jobbe som lærer, sier Utdanningsforbundet-leder Steffen Handal.

Handal har tidligere omtalt kravet om at lærere som underviser i norske klasserom skal ha lærerutdanning som Utdanningsforbundets «absolutt viktigste krav» i arbeidet med ny opplæringslov.»

Regjeringen, Utdanningsforbundet, Lektorlaget, Skolenes Landsforbund, Skolelederforbundet og KS har blitt enige om å lovfeste et fremtidig krav om pedagogisk utdanning for å bli ansatt som lærer i norsk skole. Det innebærer at såkalt annen faglig eller pedagogisk kompetanse ikke lenger vil være tilstrekkelig for å jobbe som lærer.

For å bli lærer kreves det en lærerutdanning som gir deg pedagogisk, didaktisk og faglig kompetanse.

Utdanningsforbundet har en fullstendig oversikt over hvilke utdanningsløp som kvalifiserer til ulike trinn i utdanningssystemet.

Dette vil både kunne gi elevene en bedre skolehverdag og en bedre opplæring – og styrke lærerprofesjonen, mener Handal. 

– Jeg har i mange sammenhenger sagt at bakdøra inn i klasserommet er vidåpen og at det ikke er bra. Nå kan denne døra lukkes godt inntil. Regjeringen vil ikke låse den helt, men det er en svært viktig og nødvendig endring som nå foreslås, nemlig at det er gjennom å fullføre en lærerutdanning du kan bli ansatt i en lærerstilling, sier han. 

Kan bidra til at flere blir lærere 

Når én av fem som underviser i skolen ikke har hatt lærerutdanning, viser dette også at den foreslåtte endringen er helt avgjørende, mener Handal.

– Det har vært en for ulik praksis og for enkelt for kommunene og skolene å velge å bruke ansatte i lærerstillinger som ikke har tilstrekkelig kompetanse og som ikke har den pedagogiske verktøykassa en lærerutdanning gir. Pedagogisk erfaring er ikke nok for å være en god lærer, med det store ansvaret som følger med det, sier han.

Handal understreker at det kan være behov for overgangsordninger som gir kommunene handlingsrom til å bruke ansatte uten lærerutdanning i midlertidige stillinger, eller på vilkår der de ikke klarer å få kvalifiserte søkere.

– Men det viktigste nå er at det kommer et tydelig signal og en innstramming, som vil gi elevene våre en bedre skole og som på sikt vil bidra til flere lærere, sier Handal.

Vil gjelde fra 2024

Den nye opplæringsloven skal sikre at alle elever i grunnskolen og videregående skole får like muligheter til utvikling og læring, uavhengig av bakgrunn, bosted og forutsetninger. Loven skal gjelde fra august 2024. 

I juni 2023 vedtok Stortinget en ny opplæringslov. Den nye loven med forskrifter skal gjelde fra august 2024. Frem til da gjelder dagens opplæringslov av 1998.

Det omfattende arbeidet med å fornye opplæringsloven har pågått siden 2017.

Les også: Ny opplæringslov: Dette mener Utdanningsforbundet