Geir Røsvoll innstilt som ny leder i Utdanningsforbundet

Valgkomiteen i Utdanningsforbundet har lagt fram sin innstilling til ny ledelse i Utdanningsforbundet.

Her kan du lese hele saken til valgkomiteen.

Geir Røsvoll er foreslått som leder. Terje Vilno og Ann Mari Milo Lorentzen er foreslått som henholdsvis 1. og 2. nestleder.

– Vi er veldig godt fornøyde med den ledelsen vi har funnet og mener de sammen utgjør et godt lag med ulik kompetanse som utfyller hverandre, sier leder i valgkomiteen, Ottar Stordal.

– En ledelse skal speile både utdanning, erfaringsbakgrunn, bredde, geografi og mangfold i organisasjonen. Alle vet at det er krevende å være leder i landets nest største fagorganisasjon, med over 190 000 medlemmer. Vi tror vi har funnet den riktige miksen og håper dette blir tatt godt imot av medlemmer og tillitsvalgte i Utdanningsforbundet, sier Stordal.

Geir Røsvoll er i dag fylkesleder for Utdanningsforbundet Trøndelag. Han har bakgrunn som lærer i grunnskolen.

Terje Vilno er i dag lærer på Hellerud videregående skole i Oslo. Han sitter nå i Utdanningsforbundets sentralstyre og har tidligere vært leder for Utdanningsforbundet Oslo.

Ann Mari Milo Lorentzen er barnehagelærer med bakgrunn fra Tromsø. Hun er i dag tillitsvalgt og sitter i Utdanningsforbundets sentralstyre.

To likestilte innstillinger

Valgkomiteen legger fram to innstillinger, med henholdsvis to og én nestledere. I begge innstillingene er det 13 medlemmer av sentralstyret.

Landsmøtet skal først ta stilling til om det skal være en eller to nestledere. Deretter stemmes det over forslaget til kandidater.

Samlet sett har komiteen vektlagt kontinuitet og at det er noen i den nye ledelsen som har erfaring fra det sittende sentralstyret. Egenskaper som trengs for å lede et lag er også vektlagt i komiteens innstilling, samt god forhandlingskompetanse.

I tillegg mener komiteen at det er en fordel at ledelsen har bred kompetanse og god kunnskap utover medlemsgruppen de tilhører.

– Så er det også avgjørende at 1. nestleder har sagt seg villig til å ta på seg ledervervet, ettersom dette er noe man må være forberedt på. Disse vurderingene ligger til grunn for begge innstillingene, sier Stordal.

Ekstra utfordring med helt ny ledelse

Nåværende leder Steffen Handal, og nestledere Terje Skyvulstad og Hege Valås, går alle av ved årsskifte. Handal har vært leder i Utdanningsforbundet siden 2016.

Stordal sier at valgkomiteen fikk en ekstra utfordring da hele nåværende ledelse i mai bestemte seg for å ikke ta gjenvalg. Valgkomiteen mener det er viktig å sikre noe kontinuitet, og det mener komiteen å ha løst på en god måte.

 – Når hele den sittende ledelsen går av er det ikke mulig å opprettholde kontinuitet slik vi gjerne skulle. Vi har hatt en god prosess i hele organisasjonen og mange gode kandidater har blitt foreslått, sier Stordal.

Sentralstyret

I sin vurdering av øvrige kandidater til sentralstyret, trekker komiteen fram at de har vært opptatt av at de skal utfylle leder og nestledere på en god måte.

– Dessverre har vi ikke mottatt forslag og nominasjoner på kandidater med minoritetsbakgrunn. Utover det har vi vært opptatt av at kandidatene skal ha god kompetanse og evne til å tenke bredde og helhet. Vi mener vi har fått til fordelingen mellom medlemsgruppene på en god måte, sier Stordal.

Øvrige sentrale verv

I valgkomiteen sin innstilling er det også foreslått kandidater til Utdanningsforbundets kontrollkomite og representantskap.

I 2019 valgte landsmøtet et representantskap med utgangspunkt i 11 fylkeslag. Endringer i regionreformen, med oppløsingen av tre fylkeslag, gjør at landsmøtet i 2023 skal velge et representantskap med utgangspunkt i 15 fylkeslag.

Alle endringer i verv skjer fra 1. januar 2024.

Det er Utdanningsforbundets landsmøte, som går av stabelen 6.-9. november, som velger ny ledelse.

I tillegg til sak om valg til sentrale verv, skal landsmøte også behandle en rekke politiske saker, blant annet en sak om vurdering og vern av lærertittelen. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker landsmøtet mandag 6.november.

Valg av leder 

Navn Medlemsgruppe  Fylke 
Geir Røsvoll GSK Trøndelag

Valg av 1. nestleder 

Navn Medlemsgruppe  Fylke 
Terje Vilno  VGO  Oslo 

Valg av 2. nestleder 

Navn Medlemsgruppe  Fylke 
Ann Mari Milo Lorentzen  BHG Troms

Valg av øvrige sentralstyremedlemmer 

Navn Medlemsgruppe  Fylke 
Anita Holm Cirotzki  BHG  Vestland 
Christian Evenshaug  GSK  Buskerud 
Ida Næss Hjetland  FAS  Oslo 
Inger Grødem Haraldsen  BHG  Rogaland 
Linn Therese Myrvold  GSK  Innlandet 
Maja Henriette Jensvoll  UH  Nordland 
Morten Skauen Sørmo  VGO Østfold 
Thom Jambak  VGO  Akershus 
Thomas Nordgård  GSK  Troms 
Turid Buan Øfsti  GSK  Trøndelag 

 

Valg av leder 

Navn  Medlemsgruppe  Fylke
Geir Røsvoll  GSK  Trøndelag 

Valg av nestleder 

Navn  Medlemsgruppe   Fylke
Terje Vilno  VGO  Oslo 

Valg av øvrige sentralstyremedlemmer 

Navn  Medlemsgruppe   Fylke
Anita Holm Cirotzki  BHG  Vestland 
Ann Kathrin Mulstad  BHG  Trøndelag 
Christian Evenshaug  GSK  Buskerud 
Ida Næss Hjetland  FAS Oslo 
Inger Grødem Haraldsen  BHG  Rogaland 
Linn Therese Myrvold  GSK  Innlandet 
Maja Henriette Jensvoll  UH  Nordland 
Morten Skauen Sørmo  VGO  Østfold 
Thom Jambak  VGO  Akershus 
Thomas Nordgård  GSK  Troms 
Turid Buan Øfsti  GSK  Trøndelag 

 

Disse har vært medlem av valgkomiteen:

 • Ottar Stordal, Agder
 • Mildrid Kronborg Økland, Vestland
 • Kari Holmøy, Rogaland
 • Aslak Stensrud, Innlandet
 • Eva Marie Storø, Troms
 • Hilde Kvamsås Aa, Vestland
 • Ida Kaspara Oterholt, Telemark
 • Hilde Lein, Trøndelag
 • Halvor Hals Kolsrud, Oslo
 • Anders Jørgensen, Oslo
 • Betty Anita Solli, Østfold