Landsmøtesaker

På denne nettsida vil alle landsmøtesakene bli publiserte så fort dei er klare.

Saker til landsmøtet 2023

LM-sak 1/2023 Konstituering (versjon 2)

LM-sak 2/2023 Val

LM-sak 3/2023 Melding

LM-sak 4/2023 Rekneskap

LM-sak 5/2023 Kontingent og ressursfordeling

LM-sak 6/2023 Vedtektsendringar

LM-sak 7/2023 Vi utdannar Noreg 2024–2027 (versjon 2)

I LM-sak 7 er det nytta to fargekodar. Tekst som har blitt med frå Vi utdannar Noreg 2020–2023 er i svart. Framlegg til ny tekst er i raudt.

LM-sak 8/2023 Uttale