Se støttemarkeringen for lærerstreiken her

Mandag 12. september samles lærere og sympatisører foran Stortinget for å vise sin støtte til lærerstreiken.

Hvorfor streiker vi? Hvor streiker vi? Hva er siste nytt? Her finner du alt om streiken

Lærerne i KS-området er i streik fordi man ikke kan akseptere lønnstilbudet fra arbeidsgiver. For sjette år på rad er lærerne i skolen lønnstapere. Lærerne har hatt en lavere lønnsvekst enn de andre ansatte i kommunene og fylkene. Dette skjer samtidig som lærermangelen er kritisk. Nesten hvert femte lærerårsverk i skolen utføres av personer som mangler lærerutdanning, ifølge tall fra SSB. Til syvende og sist er dette en streik for framtidens skole.

Mandag arrangerer Utdanningsforbundet en streikemarkering for alle lærere og sympatisører av lærestreiken..

Markeringen kan også sees her på mandag samt på vår Facebookside.

Støttemarkering for lærerstreiken

Appeller og innslag:

  • Steffen Handal, Utdanningsforbundet
  • Mette Johnsen Walker, Skolenes Landsforbund
  • Helle Christin Nyhuus, Norsk Lektorlag
  • Musikalsk innslag: Anders Jektvik
  • Lars Syrrist, leder av Pedagogstudentene
  • Ingunn Folgerø, rektor og leder av lærerprofesjonens etiske råd
  • Aslak Berntsen Husby, Elevorganisasjonen

Bli med og vis din støtte for lærerstreiken!

Støttemarkeringen er på Eidsvolls plass foran Stortinget.

Fra kl. 18.30 - ca.kl.19.30

Si gjerne fra om du kommer på Facebook-arrangementet vårt her


Velkommen!