Rektor: – Jeg støtter streiken fullt ut!

Colin Pritchard-Davies ved Eiganes skole i Stavanger hilser den kommende lærerstreiken velkommen. – Vi må vise at det skal satses på norsk skole. Dette er viktig for rekrutteringen, nå og i fremtiden, sier Eiganes-rektoren.

Utdanningsforbundets sentralstyre vendte i slutten av mai tommelen ned for årets lønnsoppgjør. Dermed blir det streik. Mandag ble de første 40 lærerne tatt ut ved Gimle oppveksttun skole i Bergen. Etter sommeren forventes en større opptrapping.

Full støtte til streiken

Mens de umiddelbare tilbakemeldingene har vært at de fleste skolelærerne støtter streiken, har det vært mer uklart hva de ulike skolelederne mener om det som kommer. Rektor Colin Pritchard-Davies ved Eiganes skole i Stavanger, en barneskole med nær 600 elever og 130 ansatte, er imidlertid klokkeklar.

– Jeg støtter streiken fullt ut! Det er forståelig at det blir streik nå. En streik vil markere hvor viktig dette er, samtidig som dette er noe vi sjelden gjør – fra 2014 og frem til i dag har det jo bare vært én streik.

– Med den lønnsutviklingen lærerne har hatt er det helt på sin plass å ikke godta det lønnstilbudet som kom. Enkelte lærergrupper har jo nærmest blitt stående på stedet hvil, og er innhentet av mange andre i kommunal sektor. Nå er det bare å stå på, er hans oppfordring.

Må satse på skolen

Grunnen er enkel. Det er en kamp for at skolene og elevene skal kunne beholde og få gode lærere, både i dag og fremover.

– Vi må vise at det skal satses på norske skole. Dette er viktig for rekrutteringen, nå og i fremtiden, sier Eiganes-rektoren.

– Selv er jeg så heldig at jeg jobber ved en sentrumsnær skole, og vi har sjelden problemer med å få kvalifiserte søkere. Dessverre er ikke historien alltid lik for enkelte av mine rektorkolleger, noen av de får færre søkere og det kan være vanskelig å få kvalifiserte søkere til stillinger de har utlyst. Også hos oss har det vært vanskelig å få inn lærere med grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7. Mange av de vi ansetter må rett ut i videreutdanning, forteller Pritchard-Davies. 

– Vi må få et lønnsløft for lærergruppene

Eiganes-rektoren mener løsningen er innlysende.

– Vi må få et lønnsløft for lærergruppene, det må bli ro rundt lønna. Dette har jo vært et gjennomgående problem etter at vi ble flyttet over fra staten til KS i 2004.

– Etterslepet har det blitt snakket om gang etter gang, men ingen ting skjer – det blir bare dyttet frem til neste lønnsoppgjør. Hvis vi skal øke attraktiviteten til læreryrket og få opp status, så må lønna også opp. Det er virkelig mitt håp for denne streiken, at KS snur og forholder seg til fakta.  Det er nemlig ingen tvil om hvordan lønnsutviklingen til lærerne har vært over tid, og at skolelærernes lønnstillegg har vært dårligere enn øvrige kommuneansatte i mange år nå, minner Pritchard-Davies om.

– Avhengige av gode søkere og gode ansatte

At lærere i den norske skolen mener at lønna deres må opp, er noe de fleste er klar over. At rektorer synger den samme sangen, er imidlertid noe sjeldnere. Eiganes-rektoren forteller at grunnen til at han er så tydelig, er todelt.

– Jeg har tidligere vært hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Sola, sitter nå i lokallagsstyret i Stavanger og er i tillegg medlem i lederrådet i Rogaland, så jeg er engasjert i utdannings- og fagforeningsspørsmål.

– Men samtidig sitter jeg også på arbeidsgiversiden. Og vi er avhengige av gode søkere og gode ansatte – både nå og i fremtiden. Det er viktig å ivareta de ansattgruppene som er i skolene – og å gjøre jobbene attraktive, understreker Pritchard-Davies.

Ønsker at skoleledermedlemmene skal skjermes

Selv om Pritchard-Davies altså helhjertet støtter streiken, har han likevel en liten bønn til egen fagforening før den forventede opptrappingen til høsten.

– Ikke ta ut skolelederne i streik! Selv om vi støtter streiken, så får vi så store utfordringer med jobben som skal tas igjen når streiken er over. Mesteparten av arbeidet må gjøres uansett – og da blir arbeidsmengden uhorvelig stor på svært kort tid.

– Jeg har pratet med mange andre skoleledere, og tilbakemeldingene er klare: Ikke sett oss i et slikt press. Det handler ikke om vår lojalitet, og jeg støtter som sagt denne streiken, men det er viktig for at vi skoleledermedlemmer kan føle at Utdanningsforbundet sentralt ser oss, lytter til oss og forstår vår komplekse arbeidssituasjon, avslutter Pritchard-Davies.