Lønnsoppgjøret: Løsning i Oslo

Unio har kommet til enighet med Oslo kommune. Oppgjøret har en økonomisk ramme som er på linje med det som er gitt i kommunesektoren ellers og i staten.

Løsningen kom over ett døgn på overtid. Fristen var opprinnelig midnatt natt til tirsdag 24. mai.

– Helheten gjør at vi ikke går til streik, sier forhandlingsleder Therese Thyness Fagerhaug i Unio Oslo kommune.

Se din nye lønn

Lønnskalkulator: Oslo ansatte i barnehage, skole og PPT (2022)

Oslo har et nettolønnssystem som betyr at pensjonstrekk på 2% ikke blir trukket av denne lønna. Lønnstillegg gis per 1. mai 2022.

Lønnskalkulator: Oslo barnehagestyrere og skoleledere (2022)

Alternativ 3 er den lavest mulige innplasseringen for lønnsramme for barnehagestyrere. Oslo har et nettolønnssystem som betyr at pensjonstrekk på 2% ikke blir trukket av denne lønna. Lønnstillegg gis per 1. mai 2022.

Se meklingsprotokoll med ny lønnstabell her

Før forhandlingene prioriterte Unio en høyere ramme enn 3,7 prosent som frontfaget anslo, og et høyt generelt tillegg. I meklerens forslag til løsning i Oslo er rammen 3,84 prosent. Og alle får et generelt tillegg på 3,71 prosent på lønnstabellen, minimum 18.800 kroner, med virkning fra 1.mai.

– Det er viktig for oss at oppgjøret ble bedre enn det som er avtalt i frontfaget. Det ble et akseptabelt lønnsmessig resultat for utdanningsgruppene. Dette gjelder ikke minst for lærerne, sier Thyness Fagerhaug.

Rammen for oppgjøret er den samme som Unio, med unntak av Utdanningsforbundet, godtok i kommunesektoren (KS) og i staten. Men innretningen på oppgjøret i Oslo treffer Unios medlemmer bedre. I tillegg er det lavere lønnsoverheng i Oslo, noe som gjør at det er mer penger til fordeling. Se hva lønnsoverheng er

Se også: Derfor ble det ja i Oslo, og nei i KS

Ekstra til lærerne

Et annet krav fra Unio var ekstra lønnsmessige tiltak i skoleverket. Det ble delvis innfridd ved ekstra skoletillegg på de laveste ansiennitetstrinnene til lektorgruppene, økt kontaktlærertillegg og økt kontaktlærerressurs i både grunnskole og i videregående skole i Oslo kommune.

– Kontaktlærerne får nå mer tid til å følge opp elevene, noe det lenge har vært et stort behov for. De får også bedre betalt for denne viktige jobben. Kontaktlæreren er viktig for elevene, så dette er en riktig satsing fra Oslo kommune, sier forhandlingsleder Therese Thyness Fagerhaug i Unio.

Andre elementer i oppgjøret

Prosentvise helgetillegg ble ikke innfridd, men Unio har fått til økte helgetillegg. Dette har ikke er blitt gjort på ti år. Vi har i tillegg fått bedre formuleringer og bedre muligheter for lønnsmessig uttelling for kompetanse.

– Vi har fått et partsarbeid om arbeidstøy og det skal arbeides med bruken av profesjonskoder for å synliggjøre den ansattes kompetanse og utdanning. Dette er viktig for flere av Unios grupper, spesielt sykepleierne, fysioterapeutene, ergoterapeutene, bibliotekarene og barnehagelærerne, sier Therese Thyness Fagerhaug.

Unio krevde i år også særskilte lønnsmessige tiltak (justeringer) som skulle prioritere høyskole- og universitetsutdannede. Men dette ville ikke Oslo kommune innfri. Til gjengjeld blir det heller ikke lokale forhandlinger.

Se spørsmål og svar om oppgjøret i Oslo


Oppgjøret skal på uravstemning blant medlemmene i Utdanningsforbundet Oslo. Mer informasjon om dette kommer.

Se mer om tariffområdet Oslo kommune

Se alt om lønnsoppgjøret

Unio har 13 288 medlemmer tariffområdet Unio Oslo kommune per 1.1.2022. Flest medlemmer har Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

Leder er Therese Thyness Fagerhaug (Utdanningsforbundet). Sekretær er Rolf Stangeland (Unio). Forhandlingsutvalget til Unio Oslo kommune finner du her

Oslo kommune er et eget tariffområde, og er ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Forhandlingene føres ved Byrådsavdeling for finans

Medlemmer per forbund:

 • Utdanningsforbundet: 9 282
 • Norsk Sykepleierforbund: 2 870
 • Akademikerforbundet: 330
 • Norsk Fysioterapeutforbund: 304
 • Norsk Ergoterapeutforbund: 266
 • Bibliotekarforbundet: 100
 • Forskerforbundet: 78
 • Norsk Tannpleierforening: 36
 • Det norske maskinistforbund: 21
  Presteforeningen: 1

Sitert

Avbildet: Therese Thyness Fagerhaug
Therese Thyness Fagerhaug

Leder Utdanningsforbundet Oslo