Lønnsoppgjøret: Derfor ble det ja i Oslo, og nei i KS

Unio har kommet til enighet med Oslo kommune. I KS-området blir det lærerstreik. Les hvorfor her.

Ramma for oppgjøret i Oslo er den samme som i Unio kommune. Likevel godtok Utdanningsforbundet under meklingen resultatet i Oslo, men ikke i KS-området.  

Mer penger

Dette fordi helheten og innretningen, altså tilleggene og ikke-økonomiske forhold, på oppgjøret i Oslo treffer lærerne i skolen bedre:

– Det var en større disponibel del av rammen i Oslo, det var mer penger å fordele. Dette fordi det var lavere overheng i Oslo i år, enn det var i KS-området, sier Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet og forhandlingsleder i Unio kommune.

Vil du vite mer om hva ramme og overheng er? Les her i denne lenka. 

Kontaktlærerressurs og generelt tillegg

I KS-området, kommuneoppgjøret, var arbeidstidsforhandlingene separate og gjort ferdig før årets lønnsoppgjør. Der ble det mer ressurser til kontaktlærerne.

I Oslo var kontaktlærerressursen en del av dette lønnsoppgjøret, og den kom på plass gjennom meklingen.

– Dessuten fikk vi i meklingen i Oslo også et generelt prosentvis tillegg, og dette gjør at profilen samlet sett treffer lærergruppene i Oslo godt, sier Handal.

Løsningen i Oslo kom over ett døgn på overtid, natt til i dag onsdag 25. mai. I kommuneoppgjøret kunne ikke Utdanningsforbundet godta skissen som ble lagt fram under meklingsinnspurten på overtid tirsdag 24. mai. Les mer her. 

Etter at Utdanningsforbundet ble flyttet over fra statlig tariffområde til KS i 2004 har lønnsutviklingen vært svak. Lærenes lønnsutvikling har over tid vært dårligere enn for andre kommunal ansatte og sammenlignbare yrker i det private.