Handal: – De som får mindre, er lærerne – hver bidige gang

Steffen Handal holdt ikke tilbake da han tidlig mandag ettermiddag holdt appell foran de streikende i Bergen, tydelig misfornøyd med arbeidsgiver KS.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal var mandag i Bergen for å besøke de 40 lærerne ved Gimle oppveksttun skole som denne uken gikk ut i streik. I strålende solskinn holdt streikelederen en appell med et budskap som ikke kunne misforstås.

– KS sier det rett ut selv: Skal noen få mer, må andre få mindre. Problemet: De som får mindre, er lærerne – hver bidige gang.

– Seks år på rad har skolelærerne kommet dårligere ut enn andre kommuneansatte. Lærerkrisen forsterkes, men vi har en arbeidsgiver som viser null interesse for å gjøre noe med det. På toppen av det hele så ønsker de altså å gi minst i årets oppgjør til de av våre medlemmer som har høyest utdanning og lengst ansiennitet. Det er disse lærerne som det private næringslivet, med stor mangel på arbeidskraft, nå vil prøve å få tak i. Lokkematen deres er en betydelig høyere lønn, sier Handal etter mandagens tydelige tilbakemelding.

– Politikerne må sitte igjen å tenke at skal de satse på elevene må de satse på lærerne

Han undres over hvordan både arbeidsgiver KS og landets politikere vil agere for å beholde de mest kompetente og ettertraktede lærerne.

– Hva tenker KS i en slik situasjon? Etter at politikerne har brukt enorme summer de siste årene på å videreutdannelærerne, risikerer vi nå at mange forlater klasserommene og lukker døra etter seg for godt.

– Politikerne må forstå at skal de satse på elevene må de satse på lærerne. Det gjør de ikke nå. Regjeringen og landets politikere har store ambisjoner for skolen. Men, samtidig går søkertallene til lærerstudiene ned. Erfarne lærere forsvinner fra yrket. Da bør de samme politikerne gi KS klar beskjed om at det ikke går an å nedprioritere lærerne år etter år. Lønna må opp! Først da kan skolen klare å beholde og rekruttere gode lærere i årene som kommer.

– Streiken kan hurtig avblåses

Som lokallagslederen i Bergen sa under mandagens streikemarkering håper også Handal at streiken ikke blir langvarig.

– Det er leit og beklagelig at elever rammes, men ansvaret ligger helt og holdent på KS. Lærerne i skolen har altså vært lønnstapere i de seks siste oppgjørene. Det skjer i en tid med kraftig lærermangel, hvor nesten 20 prosent av undervisningen i norske klasserom gjennomføres av folk uten lærerutdanning.

– Det er fortsatt mulig å rette opp alle feilene fra årets tariffoppgjør, og jeg håper virkelig både KS og landets politikere kjenner sin besøkelsestid. Da kan streiken hurtig avblåses. Men – streikeviljen er stor, og vi er i stand til å stå lenge i streik om det blir nødvendig. Da skal vi forsøke å skjerme de elevene som trenger oss mest, og være kreative og positive, men akkurat nå ligger ballen på motsatt banehalvdel. Griper KS og landets politikere den sjansen?

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet