Barnehagedagen 2023: «Liten og stor»

14. mars arrangeres Barnehagedagen 2023. Dagen markeres over hele landet for å synliggjøre hva barna erfarer og opplever i barnehagen. Årets markering setter søkelyset på betydningen av flere ansatte i barnehagen.

Hva kan barn få til med en voksen ved siden av seg?

Å ha nok ansatte til stede sammen med barna er den viktigste garantien for at barnehagen oppleves som et trygt og samtidig utfordrende sted å være. I Hurdalsplattformen (2021–2025) står det at regjeringen vil «Forbetre bemanningsnorma slik at ho sikrar barna nok tilsette.» Flere ansatte i barnehagen vil bidra til at hvert enkelt barn blir sett og fulgt opp på en god måte.

Flere som ser

Rammeplanen for barnehager vektlegger betydningen av et tilstedeværende personale som ser hvert enkelt barn. Der står det blant annet: «I barnehagen skal alle barn oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for.» Barn trenger voksne som kan se dem, lytte til dem, leke med dem og trøste ved behov.

Om Barnehagedagen

Dagen markeres årlig over hele landet for å synliggjøre kvaliteten i arbeidet som utøves i barnehagen. Barnehager og kommuner står fritt til å velge aktiviteter.

Foreldreutvalget for barnehager, Fagforbundet og Utdanningsforbundet mener at barnehagen skal være et godt sted å være for alle barn. Vi vet at et stabilt, tilstrekkelig og kompetent personale, er blant de viktigste enkeltfaktorene for at barn skal få et godt barnehagetilbud.

Materiell og kveldsseminar

Barnehagene velger selv hvordan de vil markere Barnehagedagen. På nettsidene våre finnes nedlastbare plakater, og vi har lagt ut artikler til inspirasjon som omhandler temaet. Her kan du også lese mer om Barnehagedagen, historien og tidligere temaer.

Hold også av datoen 13. mars. Da blir det kveldsseminar i anledning årets barnehagedag. Som oppvarming til Barnehagedagen inviterer Fagforbundet, FUB og Utdanningsforbundet barnehageansatte, foreldre og andre interessert til kveldsseminar. Du kan følge seminaret digitalt eller komme til Lærernes hus. Påmelding og mer informasjon finner du her

forskningsnettstedet Utdanningsforskning finner du også mange interessante artikler om temaet.

Sett av dagen, dette blir spennende lykke til med årets barnehagedag.

Med hilsen Arbeidsgruppa for Barnehagedagen som består av representanter fra Foreldreutvalget for Barnehager, Utdanningsforbundet og Fagforbundet.