Barnehagedagen 2023: «Liten og stor»

Barnehagedagen 2023 ble arrangert 14. mars. Tema for dagen var betydningen av flere ansatte i barnehagen. Slagordet var: «Liten og stor».