Barnehagedagen 10. mars: «Ulike sammen»

Barnehagedagen 2020 gikk av stabelen 10. mars. I år ble den markert for å synliggjøre hva tilhørighet betyr for kvaliteten i barnehagen.

En av barnehagens viktigste oppgaver er å arbeide for at alle barn opplever å ha tilhørighet og være inkludert i barnehagefellesskapet. Det skal være “rom og plass” til alle barn uansett funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn.

Barnehagene – et forbilde for tilhørighet!

Puslespill

Puslespill symboliserer temaet "ulike sammen". Foto fra Vilberg barnehage på Eidsvoll.

Rett i forkant av koronakrisen stod Barnehagedagen 2020 for tur. Noen barnehager opprettholdt markeringen, og noen avlyste. Veldig mange hadde forberedt kreative og fargerike aktiviteter rundt temaet «ulike sammen».

Se bilder og fortellinger vi har mottatt fra barnehager over hele landet

- Hvert barn skal bli møtt med anerkjennelse og respekt

AnneGreve-Sunniva.Jarmann-Anne-LinnBang-BHG-dagen-kveldskafe

Anne Greve, Sunniva Hall Jarmann og Anne-Linn Bang holdt interessante foredrag på kveldskaféen i Lærernes hus.

- Det aller viktigste i barnehagen er at hvert barn blir møtt med anerkjennelse og respekt – hver dag! Og det gjelder både foreldrene og barna, sa professor ved OsloMet, Anne Greve på Kveldskafé i anledning Barnehagedagen 2020.

Dette skriver Anne D. Nilsen i Foreldreutvalget for barnehager. 

Ulike leker og klær i små barnehagehyller, som symboliserer rom og plass til alle barn. Foto/design: Fagforbundet/Birgit Dannenberg/Ellisiv Solskinnsbakk.

I forbindelse med Barnehagedagen, inviterer vi til kveldskafé mandag 9. mars kl. 18.00 - 20.30 i Lærernes hus, Osterhausgate 4A, Oslo

«Tilhørighet – ulike sammen» belyses gjennom tre ulike foredrag:

  1. Anerkjennelse av ulikhet som utgangspunkt for fellesskap og tilhørighet, med Vibeke Glaser.
  2. Å skape tilhørighet for barn på tvers av ulike kulturer og språk i barnehagen, med Anne-Linn Bang.
  3. Familiemangfold i barnehagen, med Sunniva Hall Jarmann.

Etterpå blir det samtaler i grupper om de ulike temaene.

Det bys på enkel servering, og seminaret er gratis og åpent for alle. 

Se hele programmet og meld deg på her

Her kan du se opptak av arrangementet

 

Årets fargerike plakat på 5 språk skal gjennom bilder av ulike leker og klær i små barnehagehyller, symbolisere rom og plass til alle barn i tråd med slagordet: «Ulike sammen».

Plakaten kan lastes ned som pdf fra denne nettsiden. Bruk knapper til høyre i nettleseren på laptop, eller nederst på mobil. Skriv ut i A3 og heng opp i barnehagen din.

Plakat for Barnehagedagen 2020. Ulike leker og klær i små barnehagehyller, symboliserer rom og plass til alle barn. Foto/design: Fagforbundet/Birgit Dannenberg/Ellisiv Solskinnsbakk.

Rammeplanen vektlegger at barnehagen jobber med mangfold og gjensidig respekt. Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på.

Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.

Barnehager og kommuner står fritt til å velge aktiviteter på Barnehagedagen. Denne dagen byr på et mangfold av aktiviteter landet rundt. Vi håper dere benytter muligheten den 10. mars til å løfte fram hvordan akkurat dere arbeider for å ivareta og synliggjøre mangfoldet og fellesskapet blant barn og voksne i deres barnehage. Sammen må vi ta ansvar for å vise fram hvilken betydning barnehagen har for barn.