Kveldskafe: "Tilhørighet – ulike sammen"

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 09. mars kl. 18:00 - 20:30

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

09.03.2020

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: [email protected]
Telefon: 41624135

Utdanningsforbundet, FUB og Fagforbundet inviterer til kveldskafe i forbindelse med Barnehagedagen. Temaet er «Tilhørighet – ulike sammen» og vil gjennom tre ulike foredrag bli belyst på forskjellige måter og få fram det spennende mangfoldet dette temaet innebærer.

Utdanningsforbundet, FUB og Fagforbundet inviterer til kveldskafe i forbindelse med Barnehagedagen den 10. mars. Temaet er «Tilhørighet – ulike sammen». Vi har invitert Anne-Linn Bang, Anne Greve og Sunniva Hall Jarmann, som vil gi oss sine perspektiver på temaet.

Etter innledningene organiseres salen i grupper med en innleder i hver gruppe. Her fortsetter vi med samtale mellom innledere og møtedeltakere

Seminaret er gratis og åpent for alle. Enkel servering. Innledningene blir streamet, så om du ikke har anledning til å være i Lærernes hus kan du følge oss på stream.Program
Møteleder: Lou Cathrin Norreen, seniorrådgier i FUB.


Innledninger
ved May-Britt Sundal fra Fagforbundet, Einar Olav Larsen fra FUB og Steffen Handal fra Utdanningsforbundet

Anerkjennelse av ulikhet som utgangspunkt for fellesskap og tilhørighet
Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk, OsloMet

Å skape tilhørighet for barn på tvers av ulike kulturer og språk i barnehagen
Anne-Linn Bang, spaltist og barnehagelærer

Familiemangfold i barnehagen
Sunniva Hall Jarmann, faglærer og tiltaksleder i Rosa kompetanse barnehage

Samtale i grupper med utgangspunkt i innledningene.
Spørsmål til diskusjon.