Barnehagedagen 2020: Ulike sammen

10. mars arrangeres Barnehagedagen 2020. Dagen markeres i år for å synliggjøre hva tilhørighet betyr for kvaliteten i barnehagen.