Barnehagedagen 2019: «Jeg lurer på ...»

Illustrasjonsbilde

Mer om Barnehagedagen 2019

Illustrasjonsfoto

Den døde vepsens oppstandelse - Om forundring, utforsking og felles nysgjerrighet.

Hva er Barnehagedagen?

Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise fram og synliggjøre barnehagens aktiviteter og mangfold.