Barnehagedagen 2018: La meg skape!

La meg skape!

Kronikk: La barna skape

– Barnehagen har en lang tradisjon for å sette de kreative fagene høyt.

– Å skape noe er som å leke

Vi har snakket med Kristin Nyberg, styrer i Kulturparken FUS barnehage i Oslo, om viktigheten av kunst, kultur og kreativitet.

Hva er barnehagedagen?

Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise fram og synliggjøre barnehagens aktiviteter og mangfold.