Fordeler for nyutdannede medlemmer

En nyutdannet lærer med sine kolleger i bakgrunnen
Som nyutdannet har du mange nye utfordringer, men som medlem har du klubben og resten av Utdanningsforbundet i ryggen. Foto: Ole Walter Jaacobsen

Utdanningsforbundet hjelper nyutdannede lærere med å søke jobb. Vi gir også tilhørighet og trygghet til deg som er ny på arbeidsplassen

Du får hjelp når du søker jobb

Som Norges største organisasjon for pedagogisk personale har Utdanningsforbundet mye erfaring. Vi er en ressurs for deg når du nå skal søke jobb som lærer eller en annen pedagogisk stilling.

Vi har laget en ressursside til deg som kan hjelpe deg med å lage en søknad, men vi anbefaler også at du deltar på et av våre jobbsøkerkurs. På kursene møter du tillitsvalgte som har erfaring fra begge sider av bordet og som kjenner lokale forhold der hvor du skal søke jobb. 

Til ressurssiden for hjelp til å søke jobb som lærer

Du har en tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Som medlem av Norges største lærerorganisasjon har du en tillitsvalgt nær deg. De aller fleste medlemmer har en tillitsvalgt på sin arbeidsplass.

Den tillitsvalgte har tre hovedoppgaver:

 • tale medlemmenes sak og representere dem overfor arbeidsgiver.
 • representere Utdanningsforbundet på arbeidsplassen.
 • være klubbleder og innkalle til og lede møter i tillegg til å informere medlemmene. 

Kontakt din nærmeste tillitsvalgte på arbeidsplassen når du

 • er usikker på regler rundt arbeidslivet
 • er usikker på ulik praksis som arbeidsgiver fører 
 • er usikker på om du blir utnyttet av arbeidgiver

Mange nyutdannede starter sin karriere med et vikariat eller midlertidig stilling. Det kan være mye usikkerhet rundt dette, hvilke krav du har osv. Kontakt din tillitsvalg for å avklare at du får de rettighetene du har krav på.

Klubben er en støtte på din arbeidsplass

Klubben er Utdanningsforbundets møteplass på arbeidsplassen. Klubben har et profesjonelt og solidarisk ansvar for å ta godt imot alle nye kolleger.

I klubben kan du som medlem være med å påvirke organisasjonens synspunkter og krav, både på arbeidsplassen og lokalt og sentralt. Der deltar du også i valg av tillitsvalgt. Din medlemsaktivitet vil bidra til å utvikle Utdanningsforbundet og legge premisser for organisasjonens slagkraft og styrke.

Vi støtter deg i ditt krav på veiledning

Du som er ung og nyutdannet kan bidra, engasjere deg og vise solidaritet på en unik måte i flere sammenhenger. 

Veiledningsordning for nyutdannede

Pedagogstudentene med Utdanningsforbundet har lenge kjempet for å få gode veiledningsordninger for nyutdannede lærere i skole og barnehage. Veiledning er viktig for at du og andre nyutdannede skal få en god start på arbeidslivet. Noen milepæler i dette arbeidet har vært:

 • Tariffoppgjøret i 2014
 • Nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede lærere som ble vedtatt i 2017

Du bør etterspørre veiledning

Du bør snakke med din leder eller din tillitsvalgte dersom du ikke mottar veiledning i din nye jobb. Som nyutdannet og organisert i Utdanningsforbundet, bør du be om veiledning i solidaritet med andre nyutdannede. På den måten viser du arbeidsgiver og staten at veiledning er noe nyutdannede lærere ønsker.

Når du etterspør veiledning bør du også sikre at det settes av tid til det. Avsatt tid til veiledning er sentralt for en velfungerende ordning.

Tonje fikk veiledning da hun var nyutdannet

For noen år tilbake hadde Utdanningsforbundet en kampanje blant nyutdannede. Tonje ble trukket ut i kampanjen. Hennes tillitsvalgte skrev om Tonjes opplevelse av å være ny på deres skole og den veiledningen hun fikk.

På Gjølme skole er vi opptatt av å ta vare på dem som er nyutdannede, gjennom å gi dem veiledning og sette av tid til en veileder som har lang fartstid i skolen. 

Les hele innlegget i dette utklippet fra Utdanning #17 - 2015

Delta på lokale arrangement for nyutdannede

Kontakt ditt fylkeslag for å vite mer om hva de planlegger.

Her er noen eksempler på arrangement

 • Debattkvelder
 • Ungseminar
 • Jobbsøkerkurs
 • Kurs for som de som er nye i jobben

Gratis kontingent og markedets beste forsikringer

Du får kontingentfritak det første året etter endt grunnutdanning.

Det første året som nyutdannet kan for mange være vanskelig. Du kan være jobbsøker, prøver å få fast stilling eller prøver å takle en ny arbeidshverdag. Da kan det være lurt å ha en fagforening og en profesjon å støtte seg på.

Derfor ønsker vi å øke alles mulighet til å organisere seg ved å gi kontingentfritak.

Grunnforsikringen koster fortsatt penger

Grunnforsikringen følger automatisk medlemskapet. De fleste medlemmer betaler kontingent og denne forsikringen gjennom trekk i lønnen. De med kontingentfritak vil i stedet få en faktura for grunnforskningen i posten.

Reservasjon mot grunnforsikring

Det er mulig å reservere deg mot forsikringen, les mer om dette på via lenken under. 

Innhold og pris på grunnforsikring