Hjelp til å søke jobb som lærer

To stykker som samarbeider med en tekst på papir og PC
Når du søker jobb, bør du få råd, veiledning og innspill fra andre.

Få best mulig lønn og arbeidsvilkår

Tips til hvordan du bør gå frem for å få best mulig lønn og arbeidsvilkår

Forhandle lønn ved tilsetting

Forberedelse

Her er svar på noen relevante spørsmål du kan ha før du begynner å søke jobb som lærer. 

Arrangerer Utdanningsforbundet jobbsøkerkurs?

Ja, de fleste fylkeslag arrangerer jobbsøkerkurs en gang i året ved de ulike utdanningsinstitusjonene. 

Kontakt ditt fylkeslag og spør om når de arrangerer et kurs neste gang. 

Hvor og når finner jeg ledige stillinger?

Her finner du utlysninger:

 • Bladet Utdanning
 • Kommunens nettsider
 • Aviser
Når lyses stillinger ut?

Mellom januar og mars blir det lyst ut generelle fellesutlysninger fra kommunene. Disse er basert på endringer blant ansatte ved overgang til nytt barnehage- og skoleår. 

Utenom dette blir det lyst ut stillinger gjennom hele året avhengig av behov hos de ulike arbeidsgiverne. 

Hva bør jeg gjøre før jeg skriver søknad?

Her er noen generelle tips til hvordan du bør forberede deg før du begynner å søke jobb:

Digitaliser alle papirer

Du bør digitalisere og systematisere:

 • vitnemål
 • attester
 • søknader
 • CV
 • utlysninger

Ofte skal dette sendes i mail eller lastet opp på en nettside. Dersom du opplever å ha kort søknadsfrist, er det veldig fint at alt er digitalisert. Før du skal i intervju er det ofte lurt å se på utlysningsteksten og søknaden din igjen. Da er det enklere å finne fram dette om du har lagret alt selv, ikke alle arbeidsgivere har utlysningsteksten tilgjengelig når intervjurundene starter. Utlysningsteksten bør du også ha tilgjengelig etter du har blitt ansatt. 

Ordne med referanser

Dersom noen skal være referanse for deg, skal de vite om det på forhånd og de bør vite om hvordan stilling du har søkt. Mulige referanser kan være:

 • tidligere sjef
 • tidligere kolleger
 • veileder
 • medstudenter
 • leder av forening eller organisasjon du har vært med i

Dersom du ikke ønsker å signalisere unødvendig ovenfor din nåværende sjef eller leder at du søker etter ny jobb, kan du skrive i CV'en at leder kan oppgis som referanse ved behov. Normalt vil ny arbeidsgiver ha forståelse for dette og bare be om at du oppgir leder som referanse dersom du ligger an til å få stillingen. 

NB: Ikke bruk opp masse plass i CV'en på referanser. Oppgi en sentral referanse eller skriv at referanse kan oppgis ved forespørsel. Dersom du søker flere jobber, bør du ikke oppgi referanse utenom forespørsel. Det er for å unngå at referansen blir nedringt av arbeidsgivere. 

Eksempler på spørsmål referansene kan få:

 • Hvilken tilknytning hadde du til vedkommende i arbeidsforholdet? Når og hvor lenge ansatt?
 • Arbeidsoppgaver? Hvordan ble de løst?
 • Hvorfor sluttet?
 • Spesielle ting du vil trekke fram?
 • Samarbeid med ledelse, kollegaer, elever, foreldre?
 • Noe å utsette på vedkommende: personlige egenskaper, kompetanse, framtreden?
 • Ville du ansatt vedkommende igjen?
Les utlysningen nøye
 • Hvorfor er du egnet for stillingen?
 • Ønsker du jobben med dens arbeidsoppgaver, verdier og plassering?
 • Tilfredsstiller du kvalifikasjonene?

Det kan være lurt å ringe kontaktpersonen på utlysningen for å få klarhet i ting du lurer på. Ikke ring bare for å ringe, men vis at du har forståelse for arbeidsoppgavene og at du har lest utlysningen gjennom spørsmålene du stiller.  

NB: Vær klar over at du må søke om politiattest ved ansettelse

Arbeidsgiver vil gi deg et skjema ved ansettelse som du må legge ved søknad om politiattest. Mer detaljert beskrivelse på hvordan dette gjøres finner du på politiets hjemmeside. 

Søknaden gjøres elektronisk på politiets hjemmesider,

Søknad og CV

Søknad og CV bør ikke være på mer enn en A4 side hver, men likevel skal de overbevise arbeidsgiver om at du er rett person for jobben. Da er det viktig at de utfyller hverandre.

Hvordan skal CV'en være?

Elektronisk søknadskjema

Det blir stadig mer vanlig med elektronisk søknadskjema for å søke jobb. Ofte er det ikke nødvendig å legge ved en egen CV, fordi du blir bedt om å fylle inn den informasjonen arbeidsgiver ønsker. 

Vanlig CV

Likevel anbefaler vi at du lager deg en CV. Det gjør det raskere og enklere å fylle inn de elektroniske skjemaene på nett. 

Hensikten med CV

Hensikten med CV'en er å kunne presentere deg selv og det som kvalifiserer deg til stillingen. Da får du mer plass i søknaden til å skrive motivasjonen for stillingen.  

Eksempel på CV

Hvordan skal søknaden være?

CV'en viser at du er formelt kvalifisert til jobben, søknaden skal fortelle hvorfor du ønsker denne jobben og hvorfor du passer for stillingen. 

Gjennom utdanningen har du skrevet mange fagtekster hvor du presenterer teorier eller praksiserfaringer. Vis gjennom søknaden at du har lært dette, men ved å presentere deg selv og hvorfor du bør få tilbud om denne stillingen:

Innledning/ingress

Skal være kort og til poenget: Motivasjon for stillingen og hvorfor du er viktig for stillingen med utgangspunkt i utlysningen. 

Hoveddel/argumentasjon

Hvilke av dine erfaringer og kunnskaper er mest relevant ut i fra hva de søker etter? Kan du vise til noe du har fått til tidligere? Svarer dette på utlysningen?

Avslutning/oppsummering

Kort avslutning, uten floskler som "jeg håper å få komme på intervju". 

Andre tips:
 • Les utlysningsteksten nøye og svar på hva det spørres etter.
 • Knytt CV’en til utlysningen og vis hvorfor du er rett for jobben.
 • Skriv i ”jeg”-form.
 • Vis ordenssans, bruk marg, avsnitt og stavekontroll.
 • Begrunn hvorfor du søker og er interessert i jobben. Forklar hvorfor nettopp du er riktig for jobben!

Jobbintervju

Du har blitt innkalt til intervju, det betyr at arbeidsgiver mener at du er kvalifisert for jobben. Her er noen tips og svar på spørsmål som er relevant for intervjusituasjonen:

Hva er formålet med intervju?

For deg som arbeidstaker er formålet å overbevise både deg og arbeidsgiver om at du er godt egnet for jobben. Da må du få kjennskap til:

 • arbeidstedet, miljøet og kolleger
 • arbeidsoppgavene og forventningene til arbeidsgiver

Arbeidsgiver skal bli kjent med deg for å vurdere om du er egnet for stillingen ved å få fram egenskaper og ambisjoner hos søker. 

Både du og arbeidsgiver skal få avklaring på eventuelle spørsmål. 

Tips til forberedelser
 • Tenkt på hva som er viktig for deg på arbeidsplassen.
 • Innhent informasjon om arbeidsplassen.
 • Vær velkledd og møt fram i god tid.
 • Les utlysningen og søknaden igjen.
 • Øv på forhånd.

 

Hvordan kan jeg forberede meg til intervju?

Det er noen ting du kan gjøre før du kommer på intervju:
 • Tenkt på hva som er viktig for deg på arbeidsplassen.
 • Innhent informasjon om arbeidsplassen.
 • Vær velkledd og møt fram i god tid.
 • Les utlysningen og søknaden igjen.
 • Øv på forhånd hva det er du skal spørre og svare på.
Spørsmål du kan stille arbeidsgiver
 • Spør om noe fra hjemmesiden.
 • Vis interesse for arbeidsplassens verdier.
 • Spør om pågående nasjonale eller lokale prosjekter.
Du bør være bevisst hvordan du besvarer spørsmål
 • Svar ærlig og utfyllende, men ikke bryt taushetsplikt fra tidligere
 • praksis eller arbeidsforhold.
 • Tenk på språkbruk og kroppsspråk.
 • Ikke avbryt intervjueren, men vær en aktiv lytter.
 • Snakk i passe tempo og uttrykk deg presist.
 • Du kan bli utfordret med en refleksjonsoppgave.
Spørsmål du kan få
 • Hvorfor ble du barnehagelærer/lærer?
 • Tidligere praksis?
 • Hvilke egenskaper mener du det er viktig å ha som barnehagelærer/lærer?
 • Hvilke av egenskapene har du? Hvilke egenskaper har du ikke?
 • Hvilket læringssyn har du? Syn på barn og læring? Pedagogisk syn? Rammeplan? Kunnskapsløftet?
 • Hvordan har du samarbeidet i tidligere jobber?
 • Hvordan vil dine kollegaer og medstudenter beskrive deg hvis de fikk spørsmål om din samarbeidsevne?
 • Har du noen gang vært involvert i større konfliktsituasjoner? Hvordan taklet du det?
 • Hvilke fritidsinteresser/fritidsaktiviteter har du?
 • Noe du vil utdype eller si som du ikke har blitt spurt om?

 

 

Bruk medlemskapet - snakk med de tillitsvalgte

Som Norges største organisasjon for pedagogisk personale har Utdanningsforbundet mye erfaring. Vi er en ressurs for deg når du nå skal søke jobb som lærer eller en annen pedagogisk stilling.

Still spørsmål om lokale forhold til lokale tillitsvalgte

Ulike (fylkes)kommuner og arbeidsplasser, enten det er i offentlig eller privat sektor, har ulike ansettelsesprosedyrer. Lønn, ansiennitetsberegning og andre forhold kan variere. Spesielt de som søker jobb for første gang etter studiene kan ha mange spørsmål, og ofte kan det da være en ressurs å ha en tillitsvalgt å diskutere med.

Utdanningsforbundet er, gjennom våre tillitsvalgte, ofte med på å utforme stillingene, og er også ofte til stede under intervjuene. Både stillingsannonse og jobbintervju regnes som del av den endelige arbeidsavtalen. Som medlem i Utdanningsforbundet kan du få råd og hjelp i saker som angår stillingen din, enten det er av praktisk eller juridisk karakter. Du må imidlertid være medlem for at vi kan hjelpe deg. Medlemskap er gratis for studenter og det første året etter endt utdanning.

Hvordan få hjelp

Dersom du spørsmål bør du kontakte din lokale tillitsvalgte. Denne kan enten være på arbeidsplassen hvor du søker jobb, eller i lokallaget der du bor eller søker jobb. Dette er fordi det er de lokale tillitsvalgte som kjenner best til de lokale forholdene. Det er også disse som eventuelt har vært med å utforme stillingen og som vil være til stedet på intervjuet.

Tillitsvalgte på arbeidsplassen finner du ofte kontaktinformasjonen til i utlysningen eller på arbeidsplassens nettside.

Du kan også kontakte ditt lokallag 

Husk at de fleste fylkeslag arrangerer årlige jobbsøkerkurs. Kontakt ditt fylkeslag for å få informasjon om når du kan delta på dette.