Webinar: Hva er status for lærebøker og digitale læremidler i skolen?

Her kan du se opptak av webinaret "Hva er status for lærebøker og digitale læremidler i skolen?"

Om webinaret

Utdanningsforbundet gjennomførte i vinter en undersøkelse blant 1200 arbeidsplasstillitsvalgte om læremiddelsituasjonen i skolen. Nå er resultatene her, og vi inviterte til webinar for å presentere og diskutere funnene.

Undersøkelsen så blant annet på i hvor stor grad skolene har fornyet læremidlene i forbindelse med fagfornyelsen, forholdet mellom analoge og digitale læremidler og lærernes innflytelse og medbestemmelse i valg av læremidler. Klikk på lenken nederst på siden for å lese hele rapporten.

På dette webinaret ble hovedfunnene i undersøkelsen presentert av Ida Utmo, seniorrådgiver Utdanningsforbundet. Det var deretter en panelsamtale om læremidler i skolen der Marit Himle Pedersen, Utdanningsforbundets sentralstyre, Heidi Austlid, direktør Forleggerforeningen, Julie Ek Holst-Jæger, skolesjef Bærum kommune og Øyvind Braaten, lærer og lokallagsleder Utdanningsforbundet deltok.

Samtalen ble leder av Nils W. Lorange, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet.